Филтри

КАТЕГОРИИ

 

Лъчисто отопление и охлаждане на REHAU

Дата: 16 Ное 2012

РЕХАУ предлага комплектни системи и обмислени решения за всички случаи на приложение в жилищни и офис-сгради, за отопление и охлаждане, за мокро и сухо строителство.
Независимо коя система изберете, всички компоненти се инсталират бързо и лесно и предлагат на Вашия инвеститор максимална сигурност и качество.

 

Предимства:

 • Топлинен уют
 • Пестене на енергия
 • Екологични
 • Здравословно живеене
 • Оптично атрактивни помещения без отоплителни тела
 • Свободно оформление на помещенията

 

подово отопление

Варианти:

Индивидуални комплексни решения:

- Под – стена – таван
- Отопление или отопление и охлаждане
- Мокро и сухо строителство
- Проводникова регулираща техника или радиоуправлявана регулираща техника

Тръби и техника на свързване

 • Отоплителната тръба RAUTHERM S и техниката на свързване Плъзгаща втулка образуват централните съставни части на системите за полагане за почти всички случаи на приложение в жилищни и офис-сгради. Тръбата RAUTHERM S се състои от пероксидно омрежен полиетилен (РЕ-Ха) и отговаря на DIN 16892. Този начин на омрежване се извършва при висока температура и високо налягане с помощта на пероксиди. Отделните молекули на полиетилена се свързват в тридименсионална мрежа.
 • Този метод на омрежване осигурява равномерно и много високо омрежване по цялото напречно сечение на тръбата.
 • Благодарение на високата гъвкавост на материала РЕ-Ха, тръбите могат да се полагат идеално и в най-трудните ситуации, като напр. ниски външни температури.
 • Тръбите RAUTHERM S подлежат на постоянен качествен контрол и преминават множество изпитания и продължителни тестове, за да се гарантира високо качество.
 • Към стандартните тестове на изпитвателните лаборатории на РЕХАУ спадат също: изпитване на разрушаване, тест на ударна жилавост, тест на опън и тест на дълготрайност.
 • Регистрациите DIN-CERTCO (рег. № 3V226 РЕ-Ха или 3V227 РЕ-Ха) потвърждават годността за използване на тръбите за размери 14, 17, 20 и 25 в отоплителни инсталации съгласно DIN 4726/DIN EN ISO 15875 и необходимата за това херметичност срещу дифузия на кислород.
 • Техниката на свързване Плъзгаща втулка е бърза, лесна и сигурна. Трайно херметичната техника на свързване може съгласно DIN 18380 (VOB) да се полага и в подова замазка. Не се използва О-пръстен, тъй като тръбният материал се самоуплътнява.

 

Предимства:РЕ-Ха качество

 • Висока гъвкавост
 • Херметична на кислород съгласно DIN 4726
 • Непрекъснат качествен контрол
 • Бърза и лесна техника на свързване
 • Без О-пръстен
 • Продължително херметична

 

подово отопление

Варианти:

 • RAUTHERM S 12 х 2,0 мм
 • RAUTHERM S 14 х 1,5 мм
 • RAUTHERM S 16 х 2,0 мм
 • RAUTHERM S 17 х 2,0 мм
 • RAUTHERM S 20 х 2,0 мм
 • RAUTHERM S 25 х 2,3 мм
 • Плъзгаща втулка 12 – 25 мм
 • Изравняващ куплунг 12 – 25 мм
 • Преход 12 х 2,0-R1/2” / 14 х 1,5-R1/2” / 17 х 2,0-R1/2” / 17 х 2,0-R3/8” / 20 х 2,0-R1/2” / 20 х 2,0-R3/4” / / 25 х 2,3-R3/4” / 25 х 2,3-R1”
 • Винкел 90 градуса 14 х 1,4 / 17 х 2,00 мм

Следните системни компоненти допълват тръбите RAUTHERM S и техниката на свързване Плъзгаща втулка до комплектна система:

 • Механизъм за развиване за студено полагане
 • Механизъм за развиване за топло полагане
 • Нагнетателна помпа
 • Подходящи инструменти

Темпериране на бетоновото ядро

Принципът на темпериране на бетоновото ядро (ВКТ) се базира на използването на акумулиращата маса на строителни детайли. Темперирането на бетоновото ядро подпомага акумулиращата характеристика на масивните строителни детайли чрез тръби, по които тече охлаждаща респ. затопляща вода. Реализира се „безкраен” акумулатор. Поради икономичността си темперирането на бетоновото ядро е актуална тенденция в климатичната техника.

 • Ниски инвестиционни и експлоатационни разходи
 • „Меко охлаждане” без поява на течение
 • Редуцирана смяна на въздуха при комбинация с технически инсталации за въздух в помещенията
 • Без Sick-Building-синдром
 • Използване на алтернативни системи за производство на студена и гореща вода
 • Ниско и енергетично благоприятно ниво на температурата на водата в подаващия тръбопровод

Предимствата на системата:

 • Предимствата на системата:
 • Здрава, дълготрайна RAUTHERM S-тръба, РЕ-Ха, 17 х 2,0 мм или 20 х 2,0 мм
 • Трайно херметична техника на свързване плъзгаща втулка, без О-пръстени, може да се използва в бетон без ревизионен отвор.
 • Бърз и лесен монтаж чрез промишлено модулно предварително производство.
 • Осигурено разстояние на полагане чрез предварително конфекциониране.
 • Променливи размери на модулите в стандарта и специална геометрия за индивидуално оформяне на сградата.
 • Полагане в единичен и двоен меандър за равномерна повърхностна температура.
 • При поискване индивидуални дължини на присъединителните тръбопроводи към разпределителя на отоплителния кръг.
 • Подкрепа при планирането, търга, както и определянето на специализирани фирми чрез приложно ноу-хау на РЕХАУ.

Варианти:

 • BKT-RAUFIX-модул за полагане в готови бетонови детайли: 

  - RAUTHERM S-тръба 20 х 2,0 мм 
  - начин на полагане единичен меандър
  - разстояние на полагане 15 см 
  - променливи размери 
  - 2 х 2,0 м присъединителни тръбопроводи, фиксирани към модула 
  - фиксиран върху RAUFIX-шини чрез свързващи подложки
  - ВКТ-модул за използване в плочи от монолитен бетон: 

  - RAUTHERM S-тръба 17 х 2,00 мм или 20 х 2,0 мм 
  - начин на полагане двоен или единичен меандър
  - разстояние на полагане 15 см или 20 см 
  - променливи размери 
  - 2 х 2,0 м присъединителни тръбопроводи, фиксирани към края на подложките
  - с или без съединител за въздух под налягане и с глухи тапи 
  - фиксиран върху скарата от строителна стомана чрез свързващи подложки 
  - BKT-RAUFIX-модул за полагане върху долната арматура: 

  - RAUTHERM S-тръба 20 х 2,0 мм
  - начин на полагане двоен или единичен меандър 
  - разстояние на полагане 15 см или 20 см 
  - променливи размери 
  - 2 х 2,0 м присъединителни тръбопроводи, фиксирани към модула
  - фиксирани върху RAUFIX-шини чрез свързващи подложки
 • BKT-положено на място: 

  - RAUTHERM S-тръба 17 х 2,00 мм или 20 х 2,0 мм 
  - начин на полагане двоен или единичен меандър
  - разстояние на полагане 15 см или 20 см
 • варианти на разпределителя: 

  - разпределителна система на принципа на Tichelmann 
  - промишлен разпределител 1 ?”, сферични кранове в подаващия тръбопровод 
  - промишлен разпределител 1 ?”, евро-конус за присъединяване на тръба 17 х 2,0 мм 
  и 20 х 2,0 мм 
  - промишлен разпределител, винтов съединител с притискащ пръстен за присъединяване на тръба 25 х 2,3 мм

 

Системни компоненти:

 • ВКТ Модули
 • BKT RAUFIX модули
 • RAUTHERM S-тръба със свързваща техника плъзгаща втулка
 • BKT S-серпантини
 • BKT кофражна кутия
 • BKT свързваща подложка
 • BKT защитна лента
 • RAUFIX шина
 • Манометър и нипел за въздух под налягане
 • Затвор за тръба с въздух под налягане и тапи
 • Разпределител на принципа на Tichelmann
 • Промишлен разпределител

 

подово отопление

 

Възлеста плоча Varionova

 • Възлестата плоча Varionova 30-2 е мултифункционална топлоизолационна и изолираща ударен шум плоча съгласно DIN 4108-10.
 • Дълбоко изтеглено мултифункционално фолио уплътнява съгласно DIN 18560 и DIN ЕN 1264 срещу вода за приготвяне на подова замазка и влага. Освен това плочата предлага сигурно фиксиране на тръбите, принудително разполагане на тръбите за спазване на зададените разстояния на полагане и много добра проходимост.
 • Носещите части на мултифункционалното фолио осигуряват в зоната на отклонение сигурно поддържане на тръбата.
 • Проста плочкова техника на свързване чрез двустранно минаващо фолио.
 • Плочкова техника на свързване с безразрушително отделяне позволява допълнително напасване към променящите се строителни дадености.
 • Въз основа на чистота на сортовете възможност за рециклиране без отделяне на мултифункционалното фолио и на системната изолация.

 

Предимства:

 • Еднакъв контур на плочата при варианти с или без изолация
 • Ленти за свързване и присъединяване приложими за двата варианта
 • Много добра проходимост чрез стабилна по форма повърхност
 • Техника на свързване с безразрушително отделяне
 • Сигурно фиксиране на тръбите и в зоната на отклонение
 • Приложение при почти всяко изискване за топлоизолация и изолация срещу ударен шум, транспортно натоварване и нива на изграждане.

 

подово отопление

Системни компоненти:

 • Възлеста плоча Varionova 30-2 Дълбоко изтеглено мултифункционално фолио с долна изолация 30-2 мм (R = 0,75 W/mK) за стандартни изисквания на жилищното строителство
 • Възлеста плоча Varionova Дълбоко изтеглено мултифункционално фолио без долна изолация за променливи изисквания топлоизолация и изолация срещу ударен шум, транспортно натоварване и нива на изграждане, както и за приложение при вече положена от строителите изолация.
 • Свързващи ленти За минимизиране на комбинацията чрез силово свързване на остатъчните части към възлестите плочи и за допълнително напасване към променящите се строителни дадености.
 • Присъединителни ленти За преход към сектори, върху които не се полага възлеста плоча Varionova, напр. присъединяване на разпределители, зона на вратите и стените
 • Мост на плочата За оптимално осигуряване на тръбата при по-големи от 45° дистанции на полагане

Стенно отопление/охлаждане

 • Предимството на този начин на отопление е в равномерното разпределение на температурата в помещението, т.е. хомогенен температурен профил между пода и тавана чрез приятна лъчиста топлина от стената.
 • Чрез свързването на стенно отопление с подово отопление се получава увеличение на отоплителната площ.
 • По този начин може да се намали температурата в подаващия тръбопровод и още по-ефективно да се използват алтернативни енергийни източници като слънчева топлина, топлинни помпи, подземни колектори и др.
 • Особено приятно е възможността за бързо регулиране чрез кратки фази на подгряване, тъй като мазилката на стената респ. климатичната елементна система представлява по-малка маса в сравнение с масата на подовата замазка.

 

Предимства:Оптимален температурен профил
 • Приятна лъчиста топлина
 • Кратки фази на подгряване
 • Ниски енергийни разходи
 • Идеално за алтернативни енергийни източници

Варианти:

1. Стенно отопление/охлаждане с климатична елементна система
2. Стенно отопление/охлаждане по мокър начин на строителство

 

стенно отопление/охлаждане

 

 

Системни компоненти:

 • Стенното отопление/охлаждане по мокър начин на строителство се състои от следните системни компоненти: 
  -тръба RAUTHERM S 14 х 1,5 мм
  -шина RAUFIX 12/14 без оформени куки на долната страна
  -Носач на отклонител
  -дъга за водене на тръбите 900 с оформена задържаща планка
  -крайни изолационни ленти с профилиране
  -плъзгаща втулка 14 х 1,5 мм 
  -куплунг 14 х 1,5 мм
  -редуциращ куплунг 17 – 14 мм
  -преход 14 х R1/2” 
  -Т-детайл 17 – 14 – 17 мм
  -защитна тръба 12/14 мм
  -защитна тръба 17 мм
 • Стенното отопление/охлаждане с климатична елементна система (сухо строителство) се състои от следните системни компоненти: 
  - KES-плоча голяма VА 60
  -KES-плоча малка VА 60
  -KES-плоча голяма VА 104
  -KES-плоча малка VА 104
  - KES-плоча напречна VА 75
  -лепила за фуги
  -плъзгаща втулка 12 х 2,0 мм
  -куплунг 12, х 2,0 мм 
  -редуциращ куплунг 17 – 12 мм
  -преход 14 х R1/2” 
  -Т-детайл 17 – 12 – 17 мм 
  -тръба RAUTHERM S 12 х 2,0 мм като свързващ тръбопровод 
  -защитна тръба 12/14 мм
  -защитна тръба 17 мм

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
 • MarvinWeiny

  x <a href= http://viagraxtl.com >viagra coupons</a> indeed http://viagraxtl.com whole

  |Отговори ›|
 • Williamareme

  m <a href= http://paydaymsd.com >payday loans</a> situation http://paydaymsd.com history

  |Отговори ›|
 • CharlesVoins

  t <a href= http://viagramsd.com >buy viagra online</a> hours http://viagramsd.com believed

  |Отговори ›|
 • Williamwivex

  r <a href= http://cialismsd.com >cheap cialis</a> head http://cialismsd.com difficulty

  |Отговори ›|
 • Williamareme

  x <a href= http://paydaymsd.com >personal loans online</a> pair [url=http://paydaymsd.com]personal loans online[/url]

  |Отговори ›|
 • CharlesVoins

  k <a href= http://viagramsd.com >buy generic viagra</a> silence http://viagramsd.com late

  |Отговори ›|
 • Williamwivex

  i <a href= http://cialismsd.com >buy cialis</a> young [url=http://cialismsd.com]cialis[/url]

  |Отговори ›|
 • RonaldMelTy

  e <a href= http://viagramsd.com >viagra</a> sorry http://viagramsd.com beyond

  |Отговори ›|
 • Williamareme

  t <a href= http://paydaymsd.com >payday loans</a> eyes [url=http://paydaymsd.com]payday personal cash advance loans[/url]

  |Отговори ›|
 • Williamwivex

  p <a href= http://cialismsd.com >generic cialis</a> happy [url=http://cialismsd.com]buy cheap generic cialis online coupon[/url]

  |Отговори ›|
 • Robertlehob

  m <a href= http://cialismsd.com >cialis</a> truth [url=http://cialismsd.com]cialis coupon[/url]

  |Отговори ›|
 • CharlesVoins

  t <a href= http://viagramsd.com >buy generic viagra</a> children http://viagramsd.com what

  |Отговори ›|
 • Robertlehob

  d <a href= http://cialismsd.com >buy cialis</a> instead [url=http://cialismsd.com]generic cialis[/url]

  |Отговори ›|
 • Williamwivex

  z <a href= http://cialismsd.com >cialis</a> window http://cialismsd.com view

  |Отговори ›|
 • RonaldMelTy

  r <a href= http://viagramsd.com >buy generic viagra</a> rest [url=http://viagramsd.com]buy generic viagra[/url]

  |Отговори ›|
 • ScottBioLo

  z <a href= http://paydaymsd.com >payday personal cash advance loans</a> past http://paydaymsd.com common

  |Отговори ›|
 • Williamareme

  n <a href= http://paydaymsd.com >cash advance loans</a> glad http://paydaymsd.com saying

  |Отговори ›|
 • CharlesVoins

  p <a href= http://viagramsd.com >buy generic viagra</a> art [url=http://viagramsd.com]viagra[/url]

  |Отговори ›|
 • RonaldMelTy

  l <a href= http://viagramsd.com >viagra online</a> known [url=http://viagramsd.com]generic viagra[/url]

  |Отговори ›|
 • Williamwivex

  y <a href= http://cialismsd.com >buy cialis</a> brought [url=http://cialismsd.com]buy cialis[/url]

  |Отговори ›|
 • ScottBioLo

  e <a href= http://paydaymsd.com >payday personal cash advance loans</a> until http://paydaymsd.com us

  |Отговори ›|
 • CharlesVoins

  k <a href= http://viagramsd.com >buy generic viagra</a> I\'m [url=http://viagramsd.com]buy viagra online[/url]

  |Отговори ›|
 • Williamwivex

  j <a href= http://cialismsd.com >cheap cialis</a> instead http://cialismsd.com future

  |Отговори ›|
 • ScottBioLo

  a <a href= http://paydaymsd.com >cash advance loans</a> us http://paydaymsd.com subject

  |Отговори ›|
 • RonaldMelTy

  u <a href= http://viagramsd.com >viagra online</a> meaning http://viagramsd.com until

  |Отговори ›|
 • Williamareme

  p <a href= http://paydaymsd.com >payday personal cash advance loans</a> settled [url=http://paydaymsd.com]payday personal cash advance loans[/url]

  |Отговори ›|
 • CharlesVoins

  g <a href= http://viagramsd.com >buy cheap generic viagra online</a> former http://viagramsd.com lost

  |Отговори ›|
 • Williamwivex

  k <a href= http://cialismsd.com >cialis coupon</a> past [url=http://cialismsd.com]cialis coupon[/url]

  |Отговори ›|
 • ScottBioLo

  s <a href= http://paydaymsd.com >cash advance</a> captain [url=http://paydaymsd.com]personal loans online[/url]

  |Отговори ›|
 • RonaldMelTy

  k <a href= http://viagramsd.com >viagra online</a> cast http://viagramsd.com can

  |Отговори ›|
 • CharlesVoins

  r <a href= http://viagramsd.com >cheap viagra</a> cry http://viagramsd.com thrown

  |Отговори ›|
 • ScottBioLo

  u <a href= http://paydaymsd.com >payday personal cash advance loans</a> blood [url=http://paydaymsd.com]personal loans[/url]

  |Отговори ›|
 • Williamwivex

  z <a href= http://cialismsd.com >buy cialis online</a> company [url=http://cialismsd.com]buy cialis[/url]

  |Отговори ›|
 • Robertlehob

  o <a href= http://cialismsd.com >cialis coupon</a> talked http://cialismsd.com move

  |Отговори ›|
 • Williamareme

  b <a href= http://paydaymsd.com >best payday loans</a> once [url=http://paydaymsd.com]best payday loans[/url]

  |Отговори ›|
 • CharlesVoins

  z <a href= http://viagramsd.com >viagra</a> years [url=http://viagramsd.com]buy viagra online[/url]

  |Отговори ›|
 • ScottBioLo

  m <a href= http://paydaymsd.com >cash advance</a> way [url=http://paydaymsd.com]personal loans online[/url]

  |Отговори ›|
 • Williamwivex

  y <a href= http://cialismsd.com >generic cialis</a> heart http://cialismsd.com broke

  |Отговори ›|
 • Robertlehob

  v <a href= http://cialismsd.com >cheap cialis</a> meant http://cialismsd.com able

  |Отговори ›|
 • Williamareme

  l <a href= http://paydaymsd.com >cash advance loans</a> got http://paydaymsd.com mean

  |Отговори ›|
 • RonaldMelTy

  a <a href= http://viagramsd.com >viagra online</a> girls http://viagramsd.com means

  |Отговори ›|
 • CharlesVoins

  l <a href= http://viagramsd.com >buy generic viagra</a> aware http://viagramsd.com eyes

  |Отговори ›|
 • Robertlehob

  u <a href= http://cialismsd.com >buy cheap generic cialis online coupon</a> there\'s [url=http://cialismsd.com]buy cheap generic cialis online coupon[/url]

  |Отговори ›|
 • Williamareme

  q <a href= http://paydaymsd.com >personal loans online</a> wine [url=http://paydaymsd.com]personal loans online[/url]

  |Отговори ›|
 • ScottBioLo

  l <a href= http://paydaymsd.com >cash advance loans</a> open [url=http://paydaymsd.com]personal loans[/url]

  |Отговори ›|
 • Williamwivex

  l <a href= http://cialismsd.com >cialis coupon</a> far http://cialismsd.com carry

  |Отговори ›|
 • Williamareme

  o <a href= http://paydaymsd.com >payday loans online</a> town http://paydaymsd.com pity

  |Отговори ›|
 • ScottBioLo

  z <a href= http://paydaymsd.com >payday personal cash advance loans</a> sure [url=http://paydaymsd.com]cash advance loans[/url]

  |Отговори ›|
 • Williamwivex

  b <a href= http://cialismsd.com >cheap cialis</a> lived http://cialismsd.com society

  |Отговори ›|
 • Williamareme

  u <a href= http://paydaymsd.com >best payday loans</a> week [url=http://paydaymsd.com]cash advance loans[/url]

  |Отговори ›|
 • CharlesVoins

  r <a href= http://viagramsd.com >viagra online</a> proud http://viagramsd.com town

  |Отговори ›|
 • Williamareme

  m <a href= http://paydaymsd.com >cash advance loans</a> book http://paydaymsd.com five

  |Отговори ›|
 • ScottBioLo

  g <a href= http://paydaymsd.com >cash advance</a> cut [url=http://paydaymsd.com]cash advance loans[/url]

  |Отговори ›|
 • RonaldMelTy

  o <a href= http://viagramsd.com >cheap viagra</a> wouldn\'t http://viagramsd.com appear

  |Отговори ›|
 • Williamareme

  b <a href= http://paydaymsd.com >cash advance</a> every [url=http://paydaymsd.com]payday loans online[/url]

  |Отговори ›|
 • ScottBioLo

  v <a href= http://paydaymsd.com >payday personal cash advance loans</a> companion [url=http://paydaymsd.com]best payday loans[/url]

  |Отговори ›|
 • CharlesVoins

  h <a href= http://viagramsd.com >cheap viagra</a> clothes http://viagramsd.com friend

  |Отговори ›|
 • Williamareme

  y <a href= http://paydaymsd.com >best payday loans</a> top http://paydaymsd.com keep

  |Отговори ›|
 • Robertlehob

  x <a href= http://cialismsd.com >cheap cialis</a> people [url=http://cialismsd.com]buy cheap generic cialis online coupon[/url]

  |Отговори ›|
 • Williamwivex

  s <a href= http://cialismsd.com >buy cheap generic cialis online coupon</a> sit http://cialismsd.com when

  |Отговори ›|
 • ScottBioLo

  b <a href= http://paydaymsd.com >cash advance loans</a> supposed [url=http://paydaymsd.com]payday loans online[/url]

  |Отговори ›|
 • Williamareme

  t <a href= http://paydaymsd.com >payday loans</a> name [url=http://paydaymsd.com]payday loans online[/url]

  |Отговори ›|
 • Robertlehob

  h <a href= http://cialismsd.com >cheap cialis</a> quickly [url=http://cialismsd.com]cheap cialis[/url]

  |Отговори ›|
 • RonaldMelTy

  i <a href= http://viagramsd.com >viagra online</a> lips http://viagramsd.com move

  |Отговори ›|
 • Williamwivex

  p <a href= http://cialismsd.com >generic cialis</a> looking [url=http://cialismsd.com]cialis coupon[/url]

  |Отговори ›|
 • ScottBioLo

  r <a href= http://paydaymsd.com >cash advance loans</a> entirely http://paydaymsd.com nobody

  |Отговори ›|
 • Williamareme

  u <a href= http://paydaymsd.com >payday personal cash advance loans</a> consequence [url=http://paydaymsd.com]personal loans[/url]

  |Отговори ›|
 • RonaldMelTy

  h <a href= http://viagramsd.com >cheap viagra</a> conversation [url=http://viagramsd.com]buy viagra online[/url]

  |Отговори ›|
 • CharlesVoins

  x <a href= http://viagramsd.com >buy viagra online</a> doing [url=http://viagramsd.com]cheap viagra[/url]

  |Отговори ›|
 • ScottBioLo

  s <a href= http://paydaymsd.com >cash advance</a> white http://paydaymsd.com offer

  |Отговори ›|
 • Williamareme

  s <a href= http://paydaymsd.com >payday loans</a> sleep [url=http://paydaymsd.com]payday loans online[/url]

  |Отговори ›|
 • Robertlehob

  d <a href= http://cialismsd.com >buy cheap generic cialis online coupon</a> wouldn\'t [url=http://cialismsd.com]cheap cialis[/url]

  |Отговори ›|
 • CharlesVoins

  w <a href= http://viagramsd.com >buy generic viagra</a> aware http://viagramsd.com men

  |Отговори ›|
 • Williamwivex

  s <a href= http://cialismsd.com >buy cialis online</a> persons http://cialismsd.com cast

  |Отговори ›|
 • Williamareme

  x <a href= http://paydaymsd.com >best payday loans</a> let http://paydaymsd.com favour

  |Отговори ›|
 • Robertlehob

  h <a href= http://cialismsd.com >generic cialis</a> now [url=http://cialismsd.com]cialis[/url]

  |Отговори ›|
 • Williamwivex

  e <a href= http://cialismsd.com >buy cheap generic cialis online coupon</a> single http://cialismsd.com favour

  |Отговори ›|
 • ScottBioLo

  c <a href= http://paydaymsd.com >personal loans</a> like http://paydaymsd.com tears

  |Отговори ›|
 • RonaldMelTy

  c <a href= http://viagramsd.com >buy generic viagra</a> wind http://viagramsd.com started

  |Отговори ›|
 • Robertlehob

  c <a href= http://cialismsd.com >buy cheap generic cialis online coupon</a> early http://cialismsd.com sake

  |Отговори ›|
 • ScottBioLo

  z <a href= http://paydaymsd.com >cash advance loans</a> sad http://paydaymsd.com pleasant

  |Отговори ›|
 • RonaldMelTy

  d <a href= http://viagramsd.com >viagra online</a> sent http://viagramsd.com my

  |Отговори ›|
 • Williamwivex

  e <a href= http://cialismsd.com >buy cheap generic cialis online coupon</a> thus http://cialismsd.com act

  |Отговори ›|
 • ScottBioLo

  k <a href= http://paydaymsd.com >cash advance</a> young http://paydaymsd.com nearly

  |Отговори ›|
 • RonaldMelTy

  b <a href= http://viagramsd.com >buy viagra online</a> was [url=http://viagramsd.com]cheap viagra[/url]

  |Отговори ›|
 • Williamareme

  d <a href= http://paydaymsd.com >best payday loans</a> found [url=http://paydaymsd.com]personal loans[/url]

  |Отговори ›|
 • CharlesVoins

  p <a href= http://viagramsd.com >viagra</a> god [url=http://viagramsd.com]viagra[/url]

  |Отговори ›|
 • Robertlehob

  y <a href= http://cialismsd.com >buy cheap generic cialis online coupon</a> fond http://cialismsd.com four

  |Отговори ›|
 • ScottBioLo

  b <a href= http://paydaymsd.com >cash advance</a> brought [url=http://paydaymsd.com]payday personal cash advance loans[/url]

  |Отговори ›|
 • Williamwivex

  g <a href= http://cialismsd.com >cheap cialis</a> us [url=http://cialismsd.com]generic cialis[/url]

  |Отговори ›|
 • Williamareme

  x <a href= http://paydaymsd.com >best payday loans</a> fond http://paydaymsd.com hill

  |Отговори ›|
 • RonaldMelTy

  q <a href= http://viagramsd.com >buy viagra online</a> pain http://viagramsd.com breath

  |Отговори ›|
 • ScottBioLo

  m <a href= http://paydaymsd.com >payday loans online</a> both http://paydaymsd.com directly

  |Отговори ›|
 • Robertlehob

  f <a href= http://cialismsd.com >cialis</a> respect [url=http://cialismsd.com]buy cialis online[/url]

  |Отговори ›|
 • Williamareme

  c <a href= http://paydaymsd.com >payday loans</a> true http://paydaymsd.com street

  |Отговори ›|
 • RonaldMelTy

  y <a href= http://viagramsd.com >viagra online</a> leave [url=http://viagramsd.com]viagra online[/url]

  |Отговори ›|
 • ScottBioLo

  b <a href= http://paydaymsd.com >payday loans</a> sharp [url=http://paydaymsd.com]cash advance loans[/url]

  |Отговори ›|
 • AnthonyVer

  w <a href= http://levitraneo.com >levitra</a> didn\'t http://levitraneo.com exactly

  |Отговори ›|
 • Charlesoptip

  e <a href= http://viagraneo.com >viagra coupons</a> steps [url=http://viagraneo.com]generic viagra[/url]

  |Отговори ›|
 • JamesProli

  z <a href= http://viagraneo.com >buy viagra</a> surprise http://viagraneo.com distance

  |Отговори ›|
«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10»
Върни До Горе