Език & Валута:
BG / BGN
Език
Валута
 • USD
 • EUR
 • BGN
0
Език & Валута:
BG / BGN
Език
Валута
 • USD
 • EUR
 • BGN
 •    

Политика относно защита на личните данни


Ние от Пестим енергия ООД („Пестим енергия“) се грижим за защитата на Вашите лични данни, спазвайки разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защита на данните („ОРЗД“) - General Data Protection Regulation („GDPR“)) - който влезе в сила на 25 май 2018 г., и на съответното приложимо българско законодателство. 

Съгласно изискванията на Регламент 2016/679, Конвенция 108 /защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни/ и Закона за защита на личните данни в Република България, Пестим енергия ООД е разработила и декларира спазването на правила и мерки по ОРЗД, относими към обработването на данните на клиентите си и на потребителите на интернет сайтовете на фирмата, и определяни в отделен документ – Политика относно защита на личните данни („Политика“, „Политиката“).

Съгласно Удостоверение № 388 395, издадено на 26.09.2013г. от Комисия за Защита на личните данни в Република България, Пестим енергия е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен №388 395

Личните данни, получени за обработка от потребителите на pestimenergia.bg и infraheat.bg се съхраняват на сървъри, които се намират в Data center в защитена среда. Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел и са станали достояние на Пестим енергия, както и на поправка и изтриване на тези лични данни. Потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Пестим енергия по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Пестим енергия.

В настоящата Политика сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни.

Личните данни на клиента служат само за издаване на съответните продажни документи, за доставка на стоката и/или за получаване на бюлетините на Пестим енергия.

Вашите лични данни са защитени и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен тези изрично упоменати в Политиката!


Име и данни за контакт с администратора на лични данни

Администратор на данните за целите на управлението на клиентски и потребителски данни на ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ е Пестим енергия ООД с адрес на регистрация гр. Сливен, ул. Княз Батенберг 3-10, единен идентификационен код 201076800.

Центрове за управление на личните данни

Търговски обекти:

гр. Сливен 8800, ул. "Джеймс Баучер" №7, 

гр. София, бул. "Цар Борис III" №85

Интернет сайтове:

www.pestimenergia.bg; www.infraheat.bg 

Сайтовете pestimenergia.bg и infraheat.bg не обменят данни на потребители/клиенти помежду си.

имейл: info@pestimenergia.bg; info@infraheat.bg 


Име и данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните

Ако в качеството си на потребител, клиент или служител имате въпроси във връзка с използването на Вашите данни:

 • За общи въпроси и справки, свързани със защита на данните, моля, обръщайте се към екипа по защита на данните на Пестим енергия, като посочите точно въпроса/искането си и адреса си за контакт, на имейл адрес: dpo@pestimenergia.bg;  
 • За специални запитвания можете да се обръщате по всяко време директно към лицето по защита на данните: dpo@pestimenergia.bg.
 • Темата и съдържанието на обсъжданията са предмет на строга конфиденциалност.


Каква лична информация за потребителите и клиентите събира Пестим енергия и какви са целите, за които я използва?

Информацията, която събираме за нашите потребители и клиенти ни помага да подобряваме обслужването. Типовете информация, които събираме, са следните:

 • Информацията, която ни давате: Съхраняваме всички данни, които ни предоставяте, чрез въвеждането им на нашите интернет сайтове, в търговските ни обекти или по друг начин. Имате възможност да откажете да ни предоставите определена информация, но така няма да можете да се възползвате от всички функции на електронните ни магазини. Информацията, която ни предоставяте, се използва за да удовлетворим Вашите нужди, да подобрим пазаруването Ви, както и комуникацията си с Вас.
 • Автоматична информация: Получаваме различни типове информация, когато взаимодействате с нас. Например, както много сайтове и ние използваме “бисквитки”, като така получаваме определен тип информация, когато вашият уеб браузър има достъп до нашите интернет сайтове, до реклами или друго съдържание използвано от името на pestimenergia.bg и infraheat.bg посредством други сайтове.
 • Имейл комуникация: За да бъдем по-полезни за Вас, вие имате възможност да се абонирате за бюлетините на pestimenergia.bg и infraheat.bg. Всеки потребител изрично дава съгласието си да получава рекламни съобщения на своята електронна поща. В края на всяко имейл съобщение има линк, чрез който можете да се откажете от получаването на тези имейли.

Бъдете сигурни: Съхраняваме Вашите данни в центровете за управление на клиентски данни на Пестим енергия и на сървърите на електронните магазини на фирмата само за целите на обработката на Вашите запитвания и заявки, изпълнението на договори (вкл. обработка на плащания), както и за изпращане на информационни бюлетини. Обработката се осъществява в съотвествие с ОРЗД.

В случай, че имате въпрос, желаете оферта или искате да сключите договор с нас (за покупко-продажба, специализирани услуги предоставяни от Пестим енергия, онлайн поръчки, онлайн клиентски акаунт и други), било то в електронните магазини на Пестим енергия или в някой от нашите търговски обекти, ние обработваме Вашите лични данни. В зависимост от вида на договора/услугата, тези лични данни могат да бъдат:

 • Име, презиме, фамилия
 • Адрес за комуникация, фактуриране и/или доставка на стоката/услугата
 • Имейл адрес 
 • ЕГН, дата и място на раждане (само при договорите на Ти Би Ай за кредит) - тази информация не се подава в електронните магазини на Пестим енергия
 • Номер на (мобилен) телефон/факс
 • Стока/услуга
 • IP адрес

Тези данни биват съхранявани и обработвани от нас в центровете за управление на клиентски данни Пестим енергия във връзка с изпълнението и обработката на поръчки/услуги, както и за собствени рекламни цели. За сключването на договор са необходими поне Вашите име, фамилия и адрес, за да можете да бъдете идентифицирани. При покупки чрез онлайн магазините е необходимо да посочите допълнително Вашия имейл адрес, а за потвърждаване на поръчката Ви и нейната доставка – и Вашия адрес за доставка. Без тези данни не е възможно да бъдат изпълнени съответните договори, поръчки и/или услуги.

IP адресът се използва само в случай, че това е необходимо за защита на законните интереси на администратора или на трето лице, при условие, че интересите или основни права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, нямат преимущество (напр. предявяване на правни искове или разследване на престъпления).

Достъп до данните в центровете за управление на клиентски данни на Пестим енергия и на електронните магазини pestimenergia.bg и infraheat.bg имат служителите на Пестим енергия. Управлението на клиентските данни от страна на Пестим енергия се основава на защитата на законните интереси на дружеството Пестим енергия и улеснява спазването на правилата за защита на данните за точност и преносимост на данните. При това отчитаме в достатъчна степен Вашите интереси и основни свободи, тъй като чрез предоставяното клиентско обслужване на територията на България даваме възможност за:

 • предявяване на рекламации в търговските обекти на Пестим енергия, по телефона или по електронен път (имейл, контактни форми в нашите интернет сайтове);
 • замяна на стоки в търговските обекти на Пестим енергия, ако в договора/услугата е предвидено право на замяна;
 • плащане на фактури в брой или чрез банкова карта на място в търговските обекти на Пестим енергия;
 • плащане на фактури на Пестим енергия в брой с наложен платеж при ползването на куриер за доставка;
 • запазване и получаване на стока в търговските обекти на Пестим енергия;
 • запазване и получаване на стоки, предлагани в електронните магазини pestimenergia.bg и infraheat.bg;
 • изплащане на суми за върнати покупки;

Служителите на Пестим енергия са на Ваше разположение по всякакви въпроси, свързани с рекламации и услуги, както и за информация и консултации.


Обработка на плащанията в онлайн магазините на Пестим енергия и на място в търговските обекти на фирмата

Данни за Вашата банкова сметка и Вашите плащания (данни от кредитна карта, банков превод) не се събират, обработват или съхраняват в електронните системи на Пестим енергия. Обработката на плащания се осъществява само и единствено в електронните системи и под техническата и юридическа отговорност на нашите доставчици на платежни услуги.             

За обработката на плащания с кредитни карти и преводи понастоящем използваме следните доставчици на платежни услуги:

Юробанк България АД (Пощенска банка), клон Сливен, гр. Сливен 8800, бул. Хаджи Димитър №1

Инвестбанк АД, клон София, гр. София 1680, ж.к. Красно село - кв. Борово

Използваме само доставчици на платежни услуги, които са сертифицирани по PCI DSS* и съответно отговарят на най-строгите изисквания за сигурна обработка и съхранение на данни от кредитни карти.

*[PCI DSS е съкращение за "Payment Card Industry Data Security Standard" и се основава на програмите за сигурност Visa AIS (Account Information Security) и MasterCard SDP (Site Data Protection).]


Защитена ли е моята информация?

Нашите компютърни системи са защитени срещу достъп, промяна или разпространение на Вашите данни от неоторизирани трети лица, както и срещу загуба и унищожаване, посредством технически и организационни мерки.

 • За да защити Вашата информация по време на предаването й, нашите интернет сайтове pestimenergia.bg и infraheat.bg използват Secure Sockets Layer (SSL) протокол, който криптира информацията, която въвеждате.
 • pestimenergia.bg и infraheat.bg не съхраняват информация за Вашите дебитни и кредитни карти.
 • Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от pestimenergia.bg и infraheat.bg потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазините поръчка ще бъде считана от страна на pestimenergia.bg и infraheat.bg за редовна, ако при направата ѝ са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.


Проследяване на пратки 

Съгласие  за предоставяне на имейл адреса и/или телефонен номер на доставчиците на пощенски/куриерски услуги за целите на проследяването на пратки 

С предоставянето на данни в онлайн магазините на Пестим енергия се съгласявате Вашият имейл адрес и/или телефонен номер да бъде предоставен на доставчиците на пощенски услуги за целите на проследяването на пратки. Те използват тези данни, за да Ви предложат възможност да проследявате изпълнението на Вашата поръчка и да се информирате за текущото местонахождение на поръчаната от Вас стока, както и за времето за доставка.


„Бисквитки“

За да улесним използването на нашите интеренет сайтове използваме „бисквитки". „Бисквитките" са малки текстови файлове, които могат да бъдат  записвани от Вашия браузър на твърдия диск на Вашия компютър и са полезни за използването на нашите уеб сайтове. Използваме „бисквитки", за да разберем по-добре как се използват уебсайтовете ни и да подобрим навигацията. Освен това "бисквитките" ни позволяват да разберем, дали вече сте посещавали нашиите интернет сайтове или сте нов посетител. „Бисквитките“, които използваме, не съхраняват Ваши лични данни. Ако не желаете да получавате „бисквитки“, моля, задайте съответните настройки на интернет браузъра си.


Google Analytics

Интернет сайтовете на Пестим енергия използват Google Analytics – услуга за уеб анализи, предоставяна от Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics използва т. нар. „бисквитки” – текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и позволяват да се направи анализ на използването на уеб сайтовете от Вас. Ако информацията за използването на уеб сайта, генерирана от „бисквитките“, се предава към сървър на Google, настройките гарантират, че IP адресът ще бъде анонимизиран преди геолокализацията и ще бъде заместен с генеричен IP адрес преди съхраняването на сървъра. По поръчка на оператора на този сайт Google ще използва тази информация за анализ на използването на уеб сайта от потребителите, за съставянето на отчети за дейността на сайта и за предоставянето на други услуги на оператора на уеб сайта, свързани с употребата му и използването на интернет. IP адресът, изпратен от Вашия браузър в рамките на Google Analytics, няма да бъде свързван с други данни на Google. Можете да забраните съхраняването на „бисквитки“ посредством съответните настройки на Вашия браузър. Все пак имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате пълноценно всички функции на този уеб сайт. Освен това можете да предотвратите записването от Google на данните, генерирани от „бисквитката“ и свързани с използването на уебсайта от Вас (включително Вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър Google Analytics Opt-Out Extension.


Реклама/Информационни бюлетини (Newsletter)

Използваме Вашите данни само за собствени рекламни цели.

Бихме искали да Ви информираме за нови продукти, за нашите услуги, както и за интересни събития. Затова използваме данните Ви, освен за Вашите покупки, и за да Ви препоръчаме определени продукти, услуги или събития, които може да Ви заинтересуват. Анализът на историята на покупките и изпращането на съответни рекламни съобщения на съществуващи клиенти по пощата или по имейл се извършва при спазване на Вашите законни интереси само във връзка с продукти и услуги на Пестим енергия.  Информационните бюлетини Ви се изпращат само въз основа на отделно дадено съгласие.

Бележка: Повече информация относно Вашите права можете да намерите в раздела „Права на субектите на данни“.


Получатели на личните данни. Споделяме ли информацията, която ни давате?

Предоставените от Вас лични данни се събират, съхраняват, обработват и използват от Пестим енергия и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит и във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, във връзка с маркетингови и рекламни цели и анализи на Пестим енергия, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други, незaбранени от законодателството цели. 

В рамките на законовите правомощия Вашите лични данни биват разкривани пред следните фирми в рамките на ЕС:

 • доставчици на пощенски, спедиторски, експедиционни услуги, услуги по унищожаване на досиета/носители на данни;
 • доставчици на IT услуги в рамките на поддръжката на интернет сайтовете, софтуера и оборудването;
 • доставчици на услуги за проверка на кредитоспособността и инкасо услуги;
 • Google Inc.;
 • Юробанк България АД (Пощенска банка), клон Сливен, гр. Сливен 8800, бул. Хаджи Димитър №1
 • Инвестбанк АД, клон София, гр. София 1680, ж.к. Красно село - кв. Борово
 • Ти Би Ай Банк ЕАД за клиентите, които закупуват стоки с кредит предоставен от Ти Би Ай.


Срок за съхранение на данните

Съхраняваме данните Ви за такъв срок, какъвто е необходим за съответната цел:

 • Данни за оферти: 6 години (обратна връзка от клиента)
 • Договори за продажби/услуги: 6 години
 • Регистрация в сайтовете pestimenergia.bg и infraheat.bg, включително поръчки*,  клиенти,  постоянни и изоставени колички,  списъци с желания,  оценки и ревюта,  блог коментари,  анкети: до изричен отказ на клиента/потребителя
 • Поръчки без регистрация: до изричен отказ на клиента/потребителя

Доколкото за определени данни, които се обработват за целите на управлението на договорите за покупко-продажба, е предвиден срок за съхранение по данъчното законодателство (данни от счетоводни документи), срокът за съхранение е 6, респ. 10 години. По време на този срок обработката на данните е ограничена. Срокът за съхранение тече от края на календарната година, в която е била предоставена офертата, респ. е бил изпълнен договорът.

* При отказ на клиента, поръчките в интернет страницата pestimenergia.bg ще се анонимизират, не се изтриват. Какво означава това? 

1) Анонимизиране означава, че личните данни на купувача (Имена, Реален адрес, Имейл адрес, IP адрес) ще се заменят безвъзвратно  с надпис  GDPR-ДД-ММ-ГГГГ. Освен това ние запазваме полетата държава, област, град и пощенски код за клиентите и поръчките тъй като те не идентифицират никое конкретно лице.

Пример: 

Поръчка # 97618 с получател Мария Спасова, email: spasova.example@gmail.com до адрес гр. Русе , ул. Воевода к №50, ПК: 7000 ; IP адрес: 76.169.200.135

ще се анонимизира до вида:

Поръчка # 97618 с получател GDPR-18-05-2018, email: GDPR-18-05-2018 до адрес гр. Русе , GDPR-18-05-2018 , ПК: 7000 ; IP адрес: - - - -

2) Личните данни се заличават, но всичката останала информация в поръчките се запазва: дата, сума, точно кои артикули са били поръчани. Това позволява на Пестим енергия да прави фирмени отчети и анализи на поръчките, като в същото време вашите лични данни ще бъдат премахнати. 


Права на субектите на данни

Вашите права като субект на данни са гарантирани в пълна степен от Пестим енергия.

Възражение срещу реклама:

Имате право да възразите срещу използването на Вашите данни за рекламни цели, без да заплащате други разходи, освен разходите за изпращане на възражението по базовите тарифи. За тази цел можете да използвате посочените по-горе данни за контакт.  

Оттегляне на даденото съгласие:

Можете да оттеглите съгласието си за обработката на личните Ви данни по всяко време с действие за в бъдеще. Моля, имайте предвид, че може да се наложи да предоставите отново данните си преди да направите нова покупка. Това важи и в случай, че възразите срещу по-нататъшното използване на данните от клиентския Ви акаунт в електронните магазини на Пестим енергия.

Право на възражение 

Имате право по всяко време и поради причини, които произтичат от конкретната Ви ситуация, да възразите срещу обработването на личните Ви данни, което се осъществява при следните условия:

Чл. 6 (1) д)            обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, или

Чл. 6 (1) е)            обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

В случай, че отправите възражение, ние ще прекратим обработката на личните Ви данни, освен ако докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или че обработването служи за  установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Това се отнася и за профилирането, осъществявано въз основа на тези разпоредби.

Други права

Разполагате със следните права по отношение на администратора във връзка със съхраняването на личните Ви данни:

 • Право на потвърждение: Вие имате право да получите от нас потвърждение дали личните данни, които се отнасят до Вас, се обработват.
 • Право на информация и достъп: Вие имате право, да получите от нас информация за съхраняваните Ваши лични данни, по всяко време и копие от тази информация. По-специално имате право на информация относно следното:
 1. цел на обработване на данните;
 2. категории на обработваните лични данни;
 3. на кого са били разкрити личните данни или ще бъдат разкрити, по-специално получатели в трети държави или международни организации;
 4. срокът за съхранение на личните данни или, ако не е възможно такъв да бъде определен - критериите за определянето му;
 5. право на поправка или заличаване на лични данни или ограничаване на обработката на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, или да се противопоставите на такава обработка;
 6. право да се подаде жалба в надзорен орган;
 7. когато личните данни не се събират от субекта на данните, всяка налична информация относно техния източник;
 8. наличие на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и значението и предвидените последици от такава обработка за субекта на данните;
 9. информация за това дали личните данни се предават на трета държава или на международна организация.
 • Право на промяна

Вие имате право да получите от администратора без неоснователно забавяне поправката на неточни лични данни, като следва да го уведомите за промяната своевременно.

 • Право на изтриване (право да бъдеш забравен)

Вие имате право да изтрием личните Ви  данни, които се отнасят до Вас, без ненужно забавяне и ние се ангажираме да изтрием личните Ви данни без ненужно забавяне, когато е налице едно от следните основания:

 • Личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени.
 • При  оттегляне от Ваша страна на съгласието, на което се основава обработката съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД и когато няма друго правно основание за обработката.
 • Право на ограничаване на обработката

Всеки субект на данни има право да изиска от администратора ограничаване на обработката, когато се прилага едно от следните условия:

 • точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който дава възможност на администратора да провери точността на личните данни.
 • обработката е незаконна, а лицето, за което се отнасят данните, не желае личните данни да бъдат изтрити, а вместо това иска ограничаване на тяхното използване.
 • администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но те се изискват от субекта на данните за установяване, упражняване или защита на правни искове.
 • субектът на данни е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД, докато се провери дали законните основания на администратора надвишават тези на субекта на данните.
 • Ако едно от горепосочените условия е изпълнено и субектът на данните поиска ограничение при обработката на лични данни, съхранявани от Пестим енергия, той или тя може по всяко време да се свърже с администратора на лични данни.
 • Право на преносимост на данни

Вие имате право да получите личните си данни, които са били предоставени на администратора, в структуриран, често използван и машинно четим формат. Имате право да предадете тези данни на друг администратор без пречка от настоящия администратор, на когото са предоставени личните данни, при условие че обработката се основава на съгласието по член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД и обработката се извършва по автоматизиран начин, доколкото обработването не е необходимо за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняване на публична власт на администратора. Също така при упражняването на своето право на преносимост на данни съгласно член 20, параграф 1 от ОРЗД имате право да предоставите лични данни директно от един администратор на друг, когато това е технически осъществимо и когато това не засяга правата и свободите на други лица.

 • Право на възражение

Имате право на възражение по всяко време на основание, свързано с обработването на Вашите лични данни, при условията на буква д) или е) на член 6, параграф 1 от ОРЗД. Това важи и за профилирането въз основа на тези разпоредби.

Ако Пестим енергия обработва лични данни за целите на директния маркетинг, имате право да направите възражение по всяко време на обработката на лични данни, които се отнасят до Вас. Това се отнася до профилиране, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Ако лицето, за което се отнасят данните, възразява срещу Пестим енергия  за обработката за директен маркетинг, Пестим енергия  няма да обработва личните данни за тези цели.

 • Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да не подлежи на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни последици, които го засягат или по подобен начин значително го засягат, тъй като решението (1) не е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данните и администратора на данни или (2) не е разрешено от правото на Съюза или на държавата-членка, на което се подчинява администраторът и който също така предвижда подходящи мерки за защита на правата и свободите на субекта на данни и законните интереси или (3) не се основава на изричното съгласие на субекта на данните.

Ако решението (1) е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данни и администратора на данни или (2) се основава на изричното съгласие на субекта на данните, Пестим енергия следва да приложи подходящи мерки за защита на правата и свободите на субекта на данните и законните интереси или поне правото да получи човешка намеса от страна на администратора, да изрази своята гледна точка и да оспори решението.

 • Право на оттегляне на съгласие за обработка на данните

Вие имате право да оттеглите своето съгласие за обработването на личните Ви данни по всяко време, като се свържете на посочените по-горе данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните.

 • Право на жалба: Ако считате, че при обработката на личните Ви данни сме нарушили приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg.

Ваше задължение е да предоставите точни и коректни данни с оглед изпълнение на нашия ангажимент към Вас, както и да ни уведомите своевременно в случай на промяна в личните Ви данни. Задължение на потребителя е също така да опазва конфиденциалността на предоставените му от сайтовете на Пестим енергия потребителско име и парола. Всяка направена чрез сайтовете на Пестим енергия поръчка ще бъде считана от страна на Пестим енергия за редовна и обвързваща потребителя по смисъла на чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, ако при направата ѝ са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра, или от неовластено лице. Ние не носим отговорност в случай, че предоставените от Вас данни са грешни, неточни или не са актуализирани чрез сигнализиране от Ваша страна.


До каква лична информация имам достъп?

pestimenergia.bg и infraheat.bg Ви дават достъп до широк спектър от информация, като информацията за личния профил и информация за поръчките направени от Вас. Данни за поръчка направена без регистрация, получавате на своята електронна поща. 

Относно сайта pestimenergia.bg : 

 • Информативна страница в със списък с личните данни за клиента: На pestimenergia.bg/gdpr.html можете да видите списък със събраните до момента Ваши лични данни (автоматично генерирано съдържание);
 • Правото на отказ на клиента: В клиентската област на онлайн магазина има бутон за изтриване на вашите контакти/адрес, а на страницата pestimenergia.bg/gdpr.html има бутон „Забрави личните ми данни“, с който можете да премахвате личните си данни, т.е. потребителите на pestimenergia.bg имат свободата самостоятелно да изтрият своите лични данни.


Контакти: Как мога да упражня моите права, посочени по-горе?

За да упражните Вашите права, можете да използвате функциите налични в електронните магазини на Пестим енергия, формуляра за контакт или да се обърнете към лице по защита на данните (виж по-горе) или към администратора на личните данни (виж по-горе).

Ние ще обработим Вашите искания незабавно и безплатно, в съответствие със законовите изисквания и ще Ви информираме за мерките, които сме предприели. 


Други

Ако изберете да посетите интернет сайтовете и/или търговските обекти на Пестим енергия, проведете разговор по телефона, електронната поща или друг метод на комуникация с Пестим енергия, Вашето посещение, комуникация или спор относно поверителността стават обект на настоящата Политика. За неуредените в настоящата Политика въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. 


Актуализация и изменения

При промяна на правната рамка и реалните обстоятелства се налага адаптиране на Политиката за защита на данните. За да сте в течение на всички промени и актуализации, моля проверете Политиката относно защита на личните данни преди да се възползвате от нашата оферта.


Версия: V1.0

Статус: 11.06.2018г.