Филтри

КАТЕГОРИИ

 

Как да поддържаме и почистваме комина си ефективно

Дата: 05 Яну 2017

На всеки е приятно  през зимата близо до бумтящата печка, гледайки  весело играещите пламъци на огъня. Но ако коминът не е добре почистен, удоволствието от приятната топлина може бързо да се смени с раздразнение заради връщането на пушек в стаята.

Камина

При  горене  се образуват димни газове, които особено при неизолиран  /”студен” /комин водят до отлагане на креозот.  Отделящите се при изгарянето на дърва вещества са във вид на газ и твърди частици. Количеството им зависи както от горивото, така и от вида на отоплителния  уред и начина, по който се поддържа огъня. Когато поставите сурови или мокри дърва в огъня, съдържащата се в тях вода се изпарява и смесва с димните газове. Температурата на получената пара е около 100°С и е значително по-ниска от 120°С -температурата, при която кондензират летливите димни газове. Така образуването на пара при изгаряне на сурови дърва води до охлаждане на  комина, при което газовете кондензират и се отлага креозот. По тази причина съдържанието на вода в дървата трябва да е минимално. Прясно отсечените дърва са с влажност до 50%, но е препоръчително  изсушаването им до под 20%. Недостигът на въздух и бавното  горене /тлеене/  са идеални за образуване на креозот. Затова се препоръчва  първоначалното разпалване на камините да става по-интензивно, така че отлаганията на креозот от предишния ден  да изгорят.

Почистване на комин

След  разгаряне на огъня /за улеснение могат да се ползват различни материали за подпомагане горенето и разгарянето/ отворът за първичен въздух трябва да се остави отворен до пълното разгаряне на горивото. За улесняване ползването на печките на твърдо гориво се препоръчва монтирането на т.нар. индикатор за горене.  С негова помощ се осигурява постигане на оптимална температура на димните газове – между 120 и 300 градуса и така се предотвратява  до голяма степен натрупването на креозот във вътрешността на камината, тръбите и комина, съотв. – предотвратява се влошаването на горивния процес.  Креозотът е лепкаво вещество  с неприятна миризма, лесно запалим. Ако се натрупа в определено количество и се  подпали – изгарянето му става бързо, с фучене, като температурата може да достигне 2000°С – достатъчно за разрушаване на  комина.  

Комин

Креозотът  има и  корозионно действие, което се отразява неблагоприятно  както на горивната камера на печката/котела, така и на комина. Температурата на стените, покрай които преминават димните газове, е от съществено значение за натрупването на креозот. Ако коминът е външен, без изолация, ако има неплътности  и   условия за проникване на   студен въздух - всичко това ще допринесе за получаване на твърд слой креозот, който трудно се почиства по механичен път. При камините с  „водна” риза стените на  топлообменника са благоприятно място за кондензиране и натрупване на креозот, особено при първоначалното  разпалване, когато димът е влажен и тежък, а стените – студени. Затова са необходими специални мерки -  от включване на помпата чрез термостат, с цел при първоначалното палене температурата на стените на водната риза да се повиши бързо и по този начин да се ограничи  отлагането  по тях на креозот до вземане на специални мерки  за почистването  от натрупаната плака  чрез разработените за целта продукти улеснено почистване на комин.

Почистване на комин

Ако не се вземат мерки за периодични почиствания на наслагванията, ще се влоши  както КПД-то на отоплителната система, така и тягата на комина. Освен намаляване на тягата, натрупването на креозот може да причини и пожар в комина.

Продуктите за почистване на комини са лесен, бърз и нетоксичен начин за поддържане на чистотата в димоотводните тръби. Те са отлична алтернатива на механично почистване.

Съдържат специална смес от кристали. По време на горенето те освобождават активни съставки, които полепват по креозота  в комина.

Активните компоненти водят до каталитична реакция, при която креозотът  изсъхва и става крехък.  Частиците на креозота падат в горивната камера на камината или печката, където изгарят, а най-ситните от тях  се отнасят от дима при  следващото  запалване.

Каталитичната реакция продължава и през следващите седмици. Изчистената от плака печка има нужда от по-малко гориво и е  по-чиста.

При използване на специално разработените препарати за почистване на комин първите десет пъти в горивната камера при разпалване на огъня  се сипва 1 или 2 мерителни  лъжички (вж. Таблица) . В началния етап се препоръчва да се използват средства за по-лесно запалване на огъня, с цел по-бързо достигане температура на димните газове над 120°С. След  десетия  път от продукта се слага веднъж  на всеки 4-5 запалвания. 

 

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
  • Larrycit

    join the new social [url=http://onlinecasinos-x.com]online casino[/url] guide

    |Отговори ›|
«1»
Върни До Горе