Език & Валута:
BG / BGN
Език
Валута
  • USD
  • EUR
  • BGN
0
Език & Валута:
BG / BGN
Език
Валута
  • USD
  • EUR
  • BGN
  •    
Вижте всички статии

Правилен избор и ефективна поддръжка на комина

%%HTML_BLOGARTICLETITLE%%

За да работи безпроблемно една горивна отоплителна система от изключителна важност са изборът и последващата поддръжка на комина. 

 

1. ИЗБОР КОМИН

За  безпроблемна,  икономична  и  ефективна  работа на котела /печката, камината и др/  е необходимо коминът да е правилно избран, да е с подходящо сечение и височина, добре изолиран, за да не се допуска поява на конденз и устойчив при високи температури.

Коминът и топлоизточникът са една система. Трябва да си съответстват. И най-висококачествените котли и камини не могат да работят добре, ако коминът не е правилно оразмерен.

Ако не сте сигурни какъв комин е подходящ за вашия случай, свържете се с нас. Ще ви съдействаме  за точен избор в зависимост от вида на топлоизточника и използваното гориво. Разполагаме с  диаграми за определяне височината и сечението на комина. При желание от ваша страна можем да ви пратим подробна инструкция за избор на комин.

При отопление на твърдо гориво /дърва, въглища/ са необходими комини с по-голямо сечение, отколкото при използване на пелети или течно и газообразно гориво.

Най-добри са керамичните комини.

Предлагат се с диаметри от ф 140 мм до ф 500 мм. Самоносещи са.

Универсални са по отношение вида на горивото.

Димоотводните системи Schiedel UNI plus се изпитват при температура 1200 °C и отговарят на всички европейски и световни изисквания за пожаробезопасност.

В отделни случаи предпочитания се дават на комините от неръждаема стомана.

При тези коминни системи е намалена до минимум вероятността от отлагане на креозот /катран/. Поддръжката им е максимално улеснена.

2. ПОДДРЪЖКА КОМИН

При  горене  се образуват димни газове, които особено при неизолиран  /”студен”/ комин водят до отлагане на креозот.

Отделящите се при изгарянето на дърва вещества са във вид на газ и твърди частици. Количеството им зависи както от горивото, така и от вида на отоплителния уред и начина, по който се поддържа огъня. Когато поставите сурови или мокри дърва в огъня, съдържащата се в тях вода се изпарява и смесва с димните газове. Температурата на получената пара е около 100°С и е значително по-ниска от 120°С - температурата, при която кондензират летливите димни газове. Така образуването на пара при изгаряне на сурови дърва води до охлаждане на  комина, при което газовете кондензират и се отлага креозот. По тази причина съдържанието на вода в дървата трябва да е минимално. Прясно отсечените дърва са с влажност до 50%. Препоръчително е изсушаването им до под 20%. Има разработени материали за решаване на проблема с влагата – т.нар. витамини за гориво.

Недостигът на въздух и бавното  горене /тлеене/ са идеални за образуване на креозот. Затова се препоръчва  първоначалното разпалване на камините да става по-интензивно, така че отлаганията на креозот от предишния ден  да изгорят. След  разгаряне на огъня /за улеснение могат да се ползват различните видове разпалки, отворът за първичен въздух трябва да се остави отворен до пълното разгаряне на горивото.

За улесняване ползването на съоръженията на твърдо гориво се препоръчва монтирането на т.нар. индикатор за горене.  С негова помощ се осигурява постигане на оптимална температура на димните газове – между 120 и 300 градуса и така се предотвратява до голяма степен натрупването на креозот във вътрешността на камината, тръбите и комина, съотв. – предотвратява се влошаването на горивния процес.

Креозотът е лепкаво вещество  с неприятна миризма, лесно запалим. Ако се натрупа в определено количество и се  подпали – изгарянето му става бързо, с фучене, като температурата може да достигне 2000°С – достатъчно за разрушаване на  комина. Креозотът  има и  корозионно действие, което се отразява неблагоприятно  както на горивната камера на печката/котела, така и на комина. Температурата на стените, покрай които преминават димните газове, е от съществено значение за натрупването на креозот. Ако коминът е външен, без изолация, ако има неплътности  и   условия за проникване на студен въздух - всичко това ще допринесе за получаване на твърд слой креозот, който трудно се почиства по механичен път. При камините с „водна” риза стените на топлообменника са благоприятно място за кондензиране и натрупване на креозот, особено при първоначалното разпалване, когато димът е влажен и тежък, а стените – студени. Затова са необходими специални мерки - от включване на помпата чрез термостат, с цел при първоначалното палене температурата на стените на водната риза да се повиши бързо и по този начин да се ограничи  отлагането  по тях на креозот до вземане на специални мерки  за почистването  от натрупаната плака чрез разработените за целта продукти за почистване на комин.

Ако не се вземат мерки за периодични почиствания на наслагванията, ще се влоши както КПД-то на отоплителната система, така и тягата на комина. Освен намаляване на тягата, натрупването на креозот може да причини и пожар в комина.

Продуктите за почистване на комини са лесен, бърз, ефективен и най-вече нетоксичен начин за поддържане на чистотата в димоотводните тръби. Те са отлична алтернатива на механично почистване.

Съдържат специална смес от кристали. По време на горенето те освобождават активни съставки, които полепват по креозота  в комина.

Активните компоненти водят до каталитична реакция, при която креозотът изсъхва и става крехък.  Частиците на креозота падат в горивната камера на котела, камината или печката, където изгарят, а най-ситните от тях се отнасят от дима при следващото  запалване.

Каталитичната реакция продължава и през следващите седмици. Изчистената от плака печка има нужда от по-малко гориво и е по-чиста.

При използване на препаратите за почистване на комин в продължение на 10-тина дена при разпалване на огъня в гривната камера се сипва по едно черпаче, ако топлоизточникът е с мощност до 20kW или две, ако мощността е над 20kW. В началния етап се препоръчва да се използват средства за по-лесно запалване на огъня, с цел по-бързо достигане температура на димните газове над 120°С. След  десетия  път от продукта профилактично се слага веднъж  на всеки 4-5 запалвания.

За пелетни печки и котли има специално разработен продукт за почистване. Той се сипва в бункера при пелетите. Употребата му е лесна и ефективна. 

Правилният избор и профилактика на коминната система е гаранция за ефективна работа на цялата горивна система. 

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари