Език & Валута:
BG / BGN
Език
Валута
 • USD
 • EUR
 • BGN
0
Език & Валута:
BG / BGN
Език
Валута
 • USD
 • EUR
 • BGN
 •    
Вижте всички статии

Лъчисто отопление и охлаждане на REHAU

Лъчисто отопление и охлаждане на REHAU

РЕХАУ предлага комплектни системи и обмислени решения за всички случаи на приложение в жилищни и офис-сгради, за отопление и охлаждане, за мокро и сухо строителство.
Независимо коя система изберете, всички компоненти се инсталират бързо и лесно и предлагат на Вашия инвеститор максимална сигурност и качество.

 

Предимства:

 • Топлинен уют
 • Пестене на енергия
 • Екологични
 • Здравословно живеене
 • Оптично атрактивни помещения без отоплителни тела
 • Свободно оформление на помещенията

 

подово отопление

Варианти:

Индивидуални комплексни решения:

- Под – стена – таван
- Отопление или отопление и охлаждане
- Мокро и сухо строителство
- Проводникова регулираща техника или радиоуправлявана регулираща техника

Тръби и техника на свързване

 • Отоплителната тръба RAUTHERM S и техниката на свързване Плъзгаща втулка образуват централните съставни части на системите за полагане за почти всички случаи на приложение в жилищни и офис-сгради. Тръбата RAUTHERM S се състои от пероксидно омрежен полиетилен (РЕ-Ха) и отговаря на DIN 16892. Този начин на омрежване се извършва при висока температура и високо налягане с помощта на пероксиди. Отделните молекули на полиетилена се свързват в тридименсионална мрежа.
 • Този метод на омрежване осигурява равномерно и много високо омрежване по цялото напречно сечение на тръбата.
 • Благодарение на високата гъвкавост на материала РЕ-Ха, тръбите могат да се полагат идеално и в най-трудните ситуации, като напр. ниски външни температури.
 • Тръбите RAUTHERM S подлежат на постоянен качествен контрол и преминават множество изпитания и продължителни тестове, за да се гарантира високо качество.
 • Към стандартните тестове на изпитвателните лаборатории на РЕХАУ спадат също: изпитване на разрушаване, тест на ударна жилавост, тест на опън и тест на дълготрайност.
 • Регистрациите DIN-CERTCO (рег. № 3V226 РЕ-Ха или 3V227 РЕ-Ха) потвърждават годността за използване на тръбите за размери 14, 17, 20 и 25 в отоплителни инсталации съгласно DIN 4726/DIN EN ISO 15875 и необходимата за това херметичност срещу дифузия на кислород.
 • Техниката на свързване Плъзгаща втулка е бърза, лесна и сигурна. Трайно херметичната техника на свързване може съгласно DIN 18380 (VOB) да се полага и в подова замазка. Не се използва О-пръстен, тъй като тръбният материал се самоуплътнява.

 

Предимства:РЕ-Ха качество

 • Висока гъвкавост
 • Херметична на кислород съгласно DIN 4726
 • Непрекъснат качествен контрол
 • Бърза и лесна техника на свързване
 • Без О-пръстен
 • Продължително херметична

 

подово отопление

Варианти:

 • RAUTHERM S 12 х 2,0 мм
 • RAUTHERM S 14 х 1,5 мм
 • RAUTHERM S 16 х 2,0 мм
 • RAUTHERM S 17 х 2,0 мм
 • RAUTHERM S 20 х 2,0 мм
 • RAUTHERM S 25 х 2,3 мм
 • Плъзгаща втулка 12 – 25 мм
 • Изравняващ куплунг 12 – 25 мм
 • Преход 12 х 2,0-R1/2” / 14 х 1,5-R1/2” / 17 х 2,0-R1/2” / 17 х 2,0-R3/8” / 20 х 2,0-R1/2” / 20 х 2,0-R3/4” / / 25 х 2,3-R3/4” / 25 х 2,3-R1”
 • Винкел 90 градуса 14 х 1,4 / 17 х 2,00 мм

Следните системни компоненти допълват тръбите RAUTHERM S и техниката на свързване Плъзгаща втулка до комплектна система:

 • Механизъм за развиване за студено полагане
 • Механизъм за развиване за топло полагане
 • Нагнетателна помпа
 • Подходящи инструменти

Темпериране на бетоновото ядро

Принципът на темпериране на бетоновото ядро (ВКТ) се базира на използването на акумулиращата маса на строителни детайли. Темперирането на бетоновото ядро подпомага акумулиращата характеристика на масивните строителни детайли чрез тръби, по които тече охлаждаща респ. затопляща вода. Реализира се „безкраен” акумулатор. Поради икономичността си темперирането на бетоновото ядро е актуална тенденция в климатичната техника.

 • Ниски инвестиционни и експлоатационни разходи
 • „Меко охлаждане” без поява на течение
 • Редуцирана смяна на въздуха при комбинация с технически инсталации за въздух в помещенията
 • Без Sick-Building-синдром
 • Използване на алтернативни системи за производство на студена и гореща вода
 • Ниско и енергетично благоприятно ниво на температурата на водата в подаващия тръбопровод

Предимствата на системата:

 • Предимствата на системата:
 • Здрава, дълготрайна RAUTHERM S-тръба, РЕ-Ха, 17 х 2,0 мм или 20 х 2,0 мм
 • Трайно херметична техника на свързване плъзгаща втулка, без О-пръстени, може да се използва в бетон без ревизионен отвор.
 • Бърз и лесен монтаж чрез промишлено модулно предварително производство.
 • Осигурено разстояние на полагане чрез предварително конфекциониране.
 • Променливи размери на модулите в стандарта и специална геометрия за индивидуално оформяне на сградата.
 • Полагане в единичен и двоен меандър за равномерна повърхностна температура.
 • При поискване индивидуални дължини на присъединителните тръбопроводи към разпределителя на отоплителния кръг.
 • Подкрепа при планирането, търга, както и определянето на специализирани фирми чрез приложно ноу-хау на РЕХАУ.

Варианти:

 • BKT-RAUFIX-модул за полагане в готови бетонови детайли: 

  - RAUTHERM S-тръба 20 х 2,0 мм 
  - начин на полагане единичен меандър
  - разстояние на полагане 15 см 
  - променливи размери 
  - 2 х 2,0 м присъединителни тръбопроводи, фиксирани към модула 
  - фиксиран върху RAUFIX-шини чрез свързващи подложки
  - ВКТ-модул за използване в плочи от монолитен бетон: 

  - RAUTHERM S-тръба 17 х 2,00 мм или 20 х 2,0 мм 
  - начин на полагане двоен или единичен меандър
  - разстояние на полагане 15 см или 20 см 
  - променливи размери 
  - 2 х 2,0 м присъединителни тръбопроводи, фиксирани към края на подложките
  - с или без съединител за въздух под налягане и с глухи тапи 
  - фиксиран върху скарата от строителна стомана чрез свързващи подложки 
  - BKT-RAUFIX-модул за полагане върху долната арматура: 

  - RAUTHERM S-тръба 20 х 2,0 мм
  - начин на полагане двоен или единичен меандър 
  - разстояние на полагане 15 см или 20 см 
  - променливи размери 
  - 2 х 2,0 м присъединителни тръбопроводи, фиксирани към модула
  - фиксирани върху RAUFIX-шини чрез свързващи подложки
 • BKT-положено на място: 

  - RAUTHERM S-тръба 17 х 2,00 мм или 20 х 2,0 мм 
  - начин на полагане двоен или единичен меандър
  - разстояние на полагане 15 см или 20 см
 • варианти на разпределителя: 

  - разпределителна система на принципа на Tichelmann 
  - промишлен разпределител 1 ?”, сферични кранове в подаващия тръбопровод 
  - промишлен разпределител 1 ?”, евро-конус за присъединяване на тръба 17 х 2,0 мм 
  и 20 х 2,0 мм 
  - промишлен разпределител, винтов съединител с притискащ пръстен за присъединяване на тръба 25 х 2,3 мм

 

Системни компоненти:

 • ВКТ Модули
 • BKT RAUFIX модули
 • RAUTHERM S-тръба със свързваща техника плъзгаща втулка
 • BKT S-серпантини
 • BKT кофражна кутия
 • BKT свързваща подложка
 • BKT защитна лента
 • RAUFIX шина
 • Манометър и нипел за въздух под налягане
 • Затвор за тръба с въздух под налягане и тапи
 • Разпределител на принципа на Tichelmann
 • Промишлен разпределител

 

подово отопление

 

Възлеста плоча Varionova

 • Възлестата плоча Varionova 30-2 е мултифункционална топлоизолационна и изолираща ударен шум плоча съгласно DIN 4108-10.
 • Дълбоко изтеглено мултифункционално фолио уплътнява съгласно DIN 18560 и DIN ЕN 1264 срещу вода за приготвяне на подова замазка и влага. Освен това плочата предлага сигурно фиксиране на тръбите, принудително разполагане на тръбите за спазване на зададените разстояния на полагане и много добра проходимост.
 • Носещите части на мултифункционалното фолио осигуряват в зоната на отклонение сигурно поддържане на тръбата.
 • Проста плочкова техника на свързване чрез двустранно минаващо фолио.
 • Плочкова техника на свързване с безразрушително отделяне позволява допълнително напасване към променящите се строителни дадености.
 • Въз основа на чистота на сортовете възможност за рециклиране без отделяне на мултифункционалното фолио и на системната изолация.

 

Предимства:

 • Еднакъв контур на плочата при варианти с или без изолация
 • Ленти за свързване и присъединяване приложими за двата варианта
 • Много добра проходимост чрез стабилна по форма повърхност
 • Техника на свързване с безразрушително отделяне
 • Сигурно фиксиране на тръбите и в зоната на отклонение
 • Приложение при почти всяко изискване за топлоизолация и изолация срещу ударен шум, транспортно натоварване и нива на изграждане.

 

подово отопление

Системни компоненти:

 • Възлеста плоча Varionova 30-2 Дълбоко изтеглено мултифункционално фолио с долна изолация 30-2 мм (R = 0,75 W/mK) за стандартни изисквания на жилищното строителство
 • Възлеста плоча Varionova Дълбоко изтеглено мултифункционално фолио без долна изолация за променливи изисквания топлоизолация и изолация срещу ударен шум, транспортно натоварване и нива на изграждане, както и за приложение при вече положена от строителите изолация.
 • Свързващи ленти За минимизиране на комбинацията чрез силово свързване на остатъчните части към възлестите плочи и за допълнително напасване към променящите се строителни дадености.
 • Присъединителни ленти За преход към сектори, върху които не се полага възлеста плоча Varionova, напр. присъединяване на разпределители, зона на вратите и стените
 • Мост на плочата За оптимално осигуряване на тръбата при по-големи от 45° дистанции на полагане

Стенно отопление/охлаждане

 • Предимството на този начин на отопление е в равномерното разпределение на температурата в помещението, т.е. хомогенен температурен профил между пода и тавана чрез приятна лъчиста топлина от стената.
 • Чрез свързването на стенно отопление с подово отопление се получава увеличение на отоплителната площ.
 • По този начин може да се намали температурата в подаващия тръбопровод и още по-ефективно да се използват алтернативни енергийни източници като слънчева топлина, топлинни помпи, подземни колектори и др.
 • Особено приятно е възможността за бързо регулиране чрез кратки фази на подгряване, тъй като мазилката на стената респ. климатичната елементна система представлява по-малка маса в сравнение с масата на подовата замазка.

 

Предимства:Оптимален температурен профил
 • Приятна лъчиста топлина
 • Кратки фази на подгряване
 • Ниски енергийни разходи
 • Идеално за алтернативни енергийни източници

Варианти:

1. Стенно отопление/охлаждане с климатична елементна система
2. Стенно отопление/охлаждане по мокър начин на строителство

 

стенно отопление/охлаждане

 

 

Системни компоненти:

 • Стенното отопление/охлаждане по мокър начин на строителство се състои от следните системни компоненти: 
  -тръба RAUTHERM S 14 х 1,5 мм
  -шина RAUFIX 12/14 без оформени куки на долната страна
  -Носач на отклонител
  -дъга за водене на тръбите 900 с оформена задържаща планка
  -крайни изолационни ленти с профилиране
  -плъзгаща втулка 14 х 1,5 мм 
  -куплунг 14 х 1,5 мм
  -редуциращ куплунг 17 – 14 мм
  -преход 14 х R1/2” 
  -Т-детайл 17 – 14 – 17 мм
  -защитна тръба 12/14 мм
  -защитна тръба 17 мм
 • Стенното отопление/охлаждане с климатична елементна система (сухо строителство) се състои от следните системни компоненти: 
  - KES-плоча голяма VА 60
  -KES-плоча малка VА 60
  -KES-плоча голяма VА 104
  -KES-плоча малка VА 104
  - KES-плоча напречна VА 75
  -лепила за фуги
  -плъзгаща втулка 12 х 2,0 мм
  -куплунг 12, х 2,0 мм 
  -редуциращ куплунг 17 – 12 мм
  -преход 14 х R1/2” 
  -Т-детайл 17 – 12 – 17 мм 
  -тръба RAUTHERM S 12 х 2,0 мм като свързващ тръбопровод 
  -защитна тръба 12/14 мм
  -защитна тръба 17 мм

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
 • Williamwivex
  e <a href= http://cialismsd.com >buy cheap generic cialis online coupon</a> single http://cialismsd.com favour
  Отговори ›
 • ScottBioLo
  c <a href= http://paydaymsd.com >personal loans</a> like http://paydaymsd.com tears
  Отговори ›
 • RonaldMelTy
  c <a href= http://viagramsd.com >buy generic viagra</a> wind http://viagramsd.com started
  Отговори ›
 • Robertlehob
  c <a href= http://cialismsd.com >buy cheap generic cialis online coupon</a> early http://cialismsd.com sake
  Отговори ›
 • RonaldMelTy
  d <a href= http://viagramsd.com >viagra online</a> sent http://viagramsd.com my
  Отговори ›
 • Williamwivex
  e <a href= http://cialismsd.com >buy cheap generic cialis online coupon</a> thus http://cialismsd.com act
  Отговори ›
 • ScottBioLo
  k <a href= http://paydaymsd.com >cash advance</a> young http://paydaymsd.com nearly
  Отговори ›
 • RonaldMelTy
  b <a href= http://viagramsd.com >buy viagra online</a> was [url=http://viagramsd.com]cheap viagra[/url]
  Отговори ›
 • Williamareme
  d <a href= http://paydaymsd.com >best payday loans</a> found [url=http://paydaymsd.com]personal loans[/url]
  Отговори ›
 • CharlesVoins
  p <a href= http://viagramsd.com >viagra</a> god [url=http://viagramsd.com]viagra[/url]
  Отговори ›
 • Robertlehob
  y <a href= http://cialismsd.com >buy cheap generic cialis online coupon</a> fond http://cialismsd.com four
  Отговори ›
 • ScottBioLo
  b <a href= http://paydaymsd.com >cash advance</a> brought [url=http://paydaymsd.com]payday personal cash advance loans[/url]
  Отговори ›
 • Williamwivex
  g <a href= http://cialismsd.com >cheap cialis</a> us [url=http://cialismsd.com]generic cialis[/url]
  Отговори ›
 • Williamareme
  x <a href= http://paydaymsd.com >best payday loans</a> fond http://paydaymsd.com hill
  Отговори ›
 • RonaldMelTy
  q <a href= http://viagramsd.com >buy viagra online</a> pain http://viagramsd.com breath
  Отговори ›
 • ScottBioLo
  m <a href= http://paydaymsd.com >payday loans online</a> both http://paydaymsd.com directly
  Отговори ›
 • Robertlehob
  f <a href= http://cialismsd.com >cialis</a> respect [url=http://cialismsd.com]buy cialis online[/url]
  Отговори ›
 • Williamareme
  c <a href= http://paydaymsd.com >payday loans</a> true http://paydaymsd.com street
  Отговори ›
 • ScottBioLo
  b <a href= http://paydaymsd.com >payday loans</a> sharp [url=http://paydaymsd.com]cash advance loans[/url]
  Отговори ›
 • AnthonyVer
  w <a href= http://levitraneo.com >levitra</a> didn\'t http://levitraneo.com exactly
  Отговори ›
 • Charlesoptip
  e <a href= http://viagraneo.com >viagra coupons</a> steps [url=http://viagraneo.com]generic viagra[/url]
  Отговори ›
 • JamesProli
  z <a href= http://viagraneo.com >buy viagra</a> surprise http://viagraneo.com distance
  Отговори ›
 • AnthonyVer
  y <a href= http://prednisoneneo.com >prednisone online</a> only [url=http://prednisoneneo.com]buy cheap prednisone[/url]
  Отговори ›
 • Jamessoals
  u <a href= http://modafinilneo.com >buy modafinil</a> away [url=http://modafinilneo.com]modafinil price[/url] x <a href= http://levitraneo.com >levitra coupon</a> ladies http://levitraneo.com replied f <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canadian pharmacy</a> brought http://canadianpharmacyneo.com and
  Отговори ›
 • DouglasDroto
  n <a href= http://propecianeo.com >cheap propecia</a> condition http://propecianeo.com fit h <a href= http://prednisoneneo.com >prednisone</a> waited http://prednisoneneo.com noise i <a href= http://levitraneo.com >levitra</a> before http://levitraneo.com reached
  Отговори ›
 • AnthonyVer
  d <a href= http://canadianpharmacyneo.com >online pharmacy</a> answer [url=http://canadianpharmacyneo.com]online pharmacy[/url]
  Отговори ›
 • Jamessoals
  k <a href= http://cialisneo.com >buy generic cialis</a> heavy http://cialisneo.com across u <a href= http://propecianeo.com >generic propecia</a> trust [url=http://propecianeo.com]buy propecia[/url] w <a href= http://viagraneo.com >generic viagra online</a> yours http://viagraneo.com seem
  Отговори ›
 • DouglasDroto
  w <a href= http://prednisoneneo.com >prednisone online</a> me http://prednisoneneo.com men d <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canadian online pharmacy</a> on http://canadianpharmacyneo.com till n <a href= http://viagraneo.com >viagra coupons</a> lose http://viagraneo.com till
  Отговори ›
 • AnthonyVer
  g <a href= http://prednisoneneo.com >buy prednisone online</a> you http://prednisoneneo.com out
  Отговори ›
 • Jamessoals
  m <a href= http://propecianeo.com >buy propecia</a> many http://propecianeo.com business n <a href= http://cialisneo.com >buy cheap cialis</a> yours [url=http://cialisneo.com]buy generic cialis[/url] l <a href= http://viagraneo.com >generic viagra online</a> life http://viagraneo.com calling
  Отговори ›
 • DouglasDroto
  s <a href= http://cialisneo.com >buy generic cialis</a> whether http://cialisneo.com pray t <a href= http://modafinilneo.com >provigil</a> mention [url=http://modafinilneo.com]provigil[/url] o <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canadian pharmacy viagra</a> allow [url=http://canadianpharmacyneo.com]canada pharmacy[/url]
  Отговори ›
 • Jamessoals
  i <a href= http://propecianeo.com >buy generic propecia</a> temper [url=http://propecianeo.com]buy propecia[/url] u <a href= http://viagraneo.com >generic viagra</a> often http://viagraneo.com girls b <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canadian pharmacy online</a> road [url=http://canadianpharmacyneo.com]canada pharmacy[/url]
  Отговори ›
 • Charlesoptip
  a <a href= http://modafinilneo.com >buy cheap provigil</a> also http://modafinilneo.com wrote
  Отговори ›
 • JamesProli
  n <a href= http://modafinilneo.com >provigil</a> circumstances http://modafinilneo.com room
  Отговори ›
 • Jamessoals
  z <a href= http://cialisneo.com >cheap cialis</a> easy http://cialisneo.com shut r <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canada pharmacy</a> waiting [url=http://canadianpharmacyneo.com]online pharmacy[/url] w <a href= http://viagraneo.com >buy viagra</a> company http://viagraneo.com caught
  Отговори ›
 • AnthonyVer
  m <a href= http://modafinilneo.com >modafinil</a> months [url=http://modafinilneo.com]generic provigil[/url]
  Отговори ›
 • DouglasDroto
  p <a href= http://canadianpharmacyneo.com >online pharmacy</a> confidence [url=http://canadianpharmacyneo.com]online pharmacy[/url] u <a href= http://viagraneo.com >generic viagra</a> understood [url=http://viagraneo.com]buy viagra[/url] m <a href= http://levitraneo.com >levitra price</a> hill http://levitraneo.com until
  Отговори ›
 • Jamessoals
  p <a href= http://propecianeo.com >buy propecia</a> arm http://propecianeo.com months j <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canadian pharmacy reviews</a> besides [url=http://canadianpharmacyneo.com]canadian online pharmacy[/url] d <a href= http://levitraneo.com >buy levitra</a> answer [url=http://levitraneo.com]buy levitra[/url]
  Отговори ›
 • DouglasDroto
  f <a href= http://viagraneo.com >generic viagra</a> promise [url=http://viagraneo.com]buy viagra online[/url] t <a href= http://modafinilneo.com >buy modafinil</a> soul [url=http://modafinilneo.com]modafinil online[/url] k <a href= http://canadianpharmacyneo.com >online pharmacy</a> on http://canadianpharmacyneo.com purpose
  Отговори ›
 • Er1kcus
  u free paypal money [url=http://freeppmoneyadder.com/#]free paypal money generator[/url] x free paypal money instantly http://freeppmoneyadder.com/# <a href=\"http://freeppmoneyadder.com/#\">paypal money adder</a>
  Отговори ›
 • Jamessoals
  e <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canadian pharmacy reviews</a> silent [url=http://canadianpharmacyneo.com]online pharmacy[/url] h <a href= http://cialisneo.com >buy cheap cialis</a> towards [url=http://cialisneo.com]cheap cialis[/url] a <a href= http://prednisoneneo.com >cheap prednisone</a> time [url=http://prednisoneneo.com]buy prednisone[/url]
  Отговори ›
 • Charlesoptip
  b <a href= http://propecianeo.com >propecia online</a> instead [url=http://propecianeo.com]generic propecia[/url]
  Отговори ›
 • AnthonyVer
  l <a href= http://prednisoneneo.com >buy cheap prednisone</a> placed [url=http://prednisoneneo.com]prednisone[/url]
  Отговори ›
 • DouglasDroto
  g <a href= http://modafinilneo.com >buy cheap provigil</a> come [url=http://modafinilneo.com]buy provigil online[/url] z <a href= http://propecianeo.com >propecia online</a> force http://propecianeo.com seem l <a href= http://viagraneo.com >buy viagra online</a> here [url=http://viagraneo.com]buy generic viagra[/url]
  Отговори ›
 • Jamessoals
  g <a href= http://viagraneo.com >buy viagra online</a> journey [url=http://viagraneo.com]viagra coupons[/url] s <a href= http://propecianeo.com >buy propecia online</a> scarcely [url=http://propecianeo.com]buy generic propecia[/url] n <a href= http://modafinilneo.com >modafinil</a> afterwards http://modafinilneo.com promised
  Отговори ›
 • Charlesoptip
  r <a href= http://cialisneo.com >cheap cialis</a> hope http://cialisneo.com tried
  Отговори ›
 • DouglasDroto
  x <a href= http://viagraneo.com >generic viagra</a> noble http://viagraneo.com opposite x <a href= http://modafinilneo.com >buy provigil online</a> miles [url=http://modafinilneo.com]modafinil price[/url] w <a href= http://levitraneo.com >levitra online</a> fixed http://levitraneo.com happiness
  Отговори ›
 • Jamessoals
  s <a href= http://cialisneo.com >cialis coupon</a> did http://cialisneo.com condition s <a href= http://viagraneo.com >viagra coupons</a> talked http://viagraneo.com pride h <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canadian pharmacy reviews</a> but [url=http://canadianpharmacyneo.com]canadian online pharmacy[/url]
  Отговори ›
 • AnthonyVer
  y <a href= http://modafinilneo.com >buy cheap provigil</a> help http://modafinilneo.com opportunity
  Отговори ›
 • Jamessoals
  f <a href= http://cialisneo.com >buy cialis online</a> gentle http://cialisneo.com meeting a <a href= http://viagraneo.com >generic viagra online</a> gate [url=http://viagraneo.com]viagra coupons[/url] x <a href= http://modafinilneo.com >modafinil</a> before http://modafinilneo.com visit
  Отговори ›
 • Jamessoals
  w <a href= http://viagraneo.com >viagra</a> foot [url=http://viagraneo.com]generic viagra[/url] k <a href= http://propecianeo.com >propecia online</a> kindness [url=http://propecianeo.com]propecia[/url] h <a href= http://modafinilneo.com >modafinil</a> left [url=http://modafinilneo.com]generic provigil[/url]
  Отговори ›
 • AnthonyVer
  q <a href= http://prednisoneneo.com >prednisone coupon</a> began http://prednisoneneo.com walk
  Отговори ›
 • DouglasDroto
  h <a href= http://prednisoneneo.com >prednisone coupon</a> former http://prednisoneneo.com returned v <a href= http://modafinilneo.com >generic provigil</a> means [url=http://modafinilneo.com]buy provigil online[/url] t <a href= http://viagraneo.com >viagra</a> never http://viagraneo.com make
  Отговори ›
 • Charlesoptip
  m <a href= http://prednisoneneo.com >buy prednisone online</a> pounds [url=http://prednisoneneo.com]prednisone online[/url]
  Отговори ›
 • JamesProli
  g <a href= http://cialisneo.com >buy cialis online</a> no [url=http://cialisneo.com]cheap cialis[/url]
  Отговори ›
 • Jamessoals
  m <a href= http://modafinilneo.com >modafinil price</a> miserable [url=http://modafinilneo.com]modafinil price[/url] b <a href= http://prednisoneneo.com >cheap prednisone</a> brother [url=http://prednisoneneo.com]buy prednisone online[/url] g <a href= http://propecianeo.com >buy generic propecia</a> laugh http://propecianeo.com what
  Отговори ›
 • Charlesoptip
  y <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canada pharmacy</a> exclaimed [url=http://canadianpharmacyneo.com]online pharmacy[/url]
  Отговори ›
 • Jamessoals
  e <a href= http://modafinilneo.com >modafinil online</a> perfect [url=http://modafinilneo.com]modafinil price[/url] j <a href= http://viagraneo.com >generic viagra</a> otherwise http://viagraneo.com especially i <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canadian pharmacy</a> running [url=http://canadianpharmacyneo.com]canada pharmacy[/url]
  Отговори ›
 • AnthonyVer
  q <a href= http://propecianeo.com >propecia</a> these [url=http://propecianeo.com]cheap propecia[/url]
  Отговори ›
 • DouglasDroto
  s <a href= http://cialisneo.com >cialis</a> circumstances [url=http://cialisneo.com]buy cialis[/url] h <a href= http://propecianeo.com >propecia</a> send [url=http://propecianeo.com]cheap propecia[/url] e <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canadian pharmacy online</a> couldn\'t [url=http://canadianpharmacyneo.com]canadian online pharmacy[/url]
  Отговори ›
 • JamesProli
  a <a href= http://propecianeo.com >propecia</a> spot [url=http://propecianeo.com]propecia online[/url]
  Отговори ›
 • Jamessoals
  d <a href= http://levitraneo.com >buy levitra online</a> stone http://levitraneo.com against g <a href= http://canadianpharmacyneo.com >online pharmacy</a> making [url=http://canadianpharmacyneo.com]canadian pharmacy reviews[/url] q <a href= http://propecianeo.com >propecia online</a> nay http://propecianeo.com they
  Отговори ›
 • Charlesoptip
  r <a href= http://viagraneo.com >generic viagra</a> news http://viagraneo.com thee
  Отговори ›
 • AnthonyVer
  s <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canadian pharmacy viagra</a> on [url=http://canadianpharmacyneo.com]online pharmacy[/url]
  Отговори ›
 • DouglasDroto
  q <a href= http://cialisneo.com >buy cialis</a> me http://cialisneo.com by h <a href= http://levitraneo.com >generic levitra</a> think http://levitraneo.com particular b <a href= http://propecianeo.com >generic propecia</a> best [url=http://propecianeo.com]propecia online[/url]
  Отговори ›
 • Jamessoals
  z <a href= http://modafinilneo.com >modafinil price</a> afterwards http://modafinilneo.com holding o <a href= http://levitraneo.com >levitra price</a> won\'t http://levitraneo.com child a <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canadian pharmacy viagra</a> rich [url=http://canadianpharmacyneo.com]canadian online pharmacy[/url]
  Отговори ›
 • Charlesoptip
  k <a href= http://modafinilneo.com >buy cheap provigil</a> does http://modafinilneo.com call
  Отговори ›
 • Jamessoals
  h <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canadian pharmacy online</a> him [url=http://canadianpharmacyneo.com]canadian pharmacy viagra[/url] h <a href= http://propecianeo.com >buy generic propecia</a> scene [url=http://propecianeo.com]generic propecia[/url] p <a href= http://viagraneo.com >viagra</a> quiet http://viagraneo.com arrived
  Отговори ›
 • AnthonyVer
  d <a href= http://modafinilneo.com >generic provigil</a> knowing [url=http://modafinilneo.com]modafinil online[/url]
  Отговори ›
 • Matthewjek
  a <a href= http://levitraneo.com >levitra price</a> trees http://levitraneo.com words
  Отговори ›
 • DouglasDroto
  l <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canadian online pharmacy</a> children http://canadianpharmacyneo.com speech s <a href= http://viagraneo.com >generic viagra online</a> eight [url=http://viagraneo.com]buy viagra[/url] d <a href= http://cialisneo.com >buy cheap cialis</a> eat [url=http://cialisneo.com]cialis coupon[/url]
  Отговори ›
 • Jamessoals
  s <a href= http://prednisoneneo.com >prednisone</a> fond http://prednisoneneo.com easy x <a href= http://levitraneo.com >levitra online</a> ever http://levitraneo.com does x <a href= http://viagraneo.com >buy viagra</a> tired [url=http://viagraneo.com]generic viagra online[/url]
  Отговори ›
 • AnthonyVer
  p <a href= http://cialisneo.com >cialis</a> form http://cialisneo.com person
  Отговори ›
 • DouglasDroto
  a <a href= http://levitraneo.com >generic levitra</a> fast http://levitraneo.com begin l <a href= http://viagraneo.com >generic viagra</a> gate [url=http://viagraneo.com]generic viagra online[/url] r <a href= http://propecianeo.com >cheap propecia</a> visit [url=http://propecianeo.com]cheap propecia[/url]
  Отговори ›
 • Jamessoals
  h <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canada pharmacy</a> think [url=http://canadianpharmacyneo.com]online pharmacy[/url] w <a href= http://levitraneo.com >levitra price</a> comfort [url=http://levitraneo.com]generic levitra[/url] f <a href= http://viagraneo.com >viagra coupons</a> fool [url=http://viagraneo.com]viagra[/url]
  Отговори ›
 • Frankbeems
  cialis [url=http://newbingusa.info/#where to buy cialis]cialis online[/url] cialis cost cialis cost <a href=\"http://newbingusa.info/#can i buy tadalafil\">can i buy tadalafil</a> buy tadalafil http://ydonuwyras.xyz/ [url=http://ydonuwyras.xyz/#Frankbeems]total war download[/url] <a href=\"http://ydonuwyras.xyz/#Frankbeems\">total war download</a>
  Отговори ›
 • Jamessoals
  e <a href= http://cialisneo.com >cialis</a> trying http://cialisneo.com would d <a href= http://modafinilneo.com >provigil</a> sad http://modafinilneo.com raised n <a href= http://viagraneo.com >buy viagra online</a> show [url=http://viagraneo.com]viagra[/url]
  Отговори ›
 • DouglasDroto
  y <a href= http://modafinilneo.com >buy modafinil</a> returned [url=http://modafinilneo.com]modafinil online[/url] g <a href= http://propecianeo.com >propecia online</a> and [url=http://propecianeo.com]buy generic propecia[/url] e <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canadian pharmacy viagra</a> servants [url=http://canadianpharmacyneo.com]online pharmacy[/url]
  Отговори ›
 • Matthewjek
  g <a href= http://prednisoneneo.com >buy prednisone online</a> an http://prednisoneneo.com lady
  Отговори ›
 • Charlesoptip
  p <a href= http://cialisneo.com >cheap cialis</a> whom http://cialisneo.com sent
  Отговори ›
 • JamesProli
  b <a href= http://viagraneo.com >generic viagra online</a> servant [url=http://viagraneo.com]viagra[/url]
  Отговори ›
 • DouglasDroto
  g <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canada pharmacy</a> stay http://canadianpharmacyneo.com lived h <a href= http://levitraneo.com >buy levitra</a> standing http://levitraneo.com among f <a href= http://cialisneo.com >cheap cialis</a> shook http://cialisneo.com looks
  Отговори ›
 • Charlesoptip
  r <a href= http://propecianeo.com >buy generic propecia</a> countenance http://propecianeo.com telling
  Отговори ›
 • JamesProli
  f <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canadian pharmacy</a> degree [url=http://canadianpharmacyneo.com]online pharmacy[/url]
  Отговори ›
 • AnthonyVer
  x <a href= http://propecianeo.com >propecia online</a> answer http://propecianeo.com ay
  Отговори ›
 • Charlesoptip
  t <a href= http://viagraneo.com >generic viagra online</a> pay [url=http://viagraneo.com]buy viagra[/url]
  Отговори ›
 • DouglasDroto
  j <a href= http://levitraneo.com >buy levitra online</a> reason http://levitraneo.com did w <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canadian pharmacy reviews</a> tongue http://canadianpharmacyneo.com suppose g <a href= http://modafinilneo.com >generic provigil</a> give [url=http://modafinilneo.com]modafinil online[/url]
  Отговори ›
 • AnthonyVer
  n <a href= http://cialisneo.com >buy cialis</a> nature http://cialisneo.com chapter
  Отговори ›
 • DouglasDroto
  s <a href= http://viagraneo.com >buy viagra online</a> kind [url=http://viagraneo.com]viagra[/url] z <a href= http://cialisneo.com >buy cheap cialis</a> countenance [url=http://cialisneo.com]cialis[/url] s <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canadian pharmacy viagra</a> several [url=http://canadianpharmacyneo.com]canadian pharmacy online[/url]
  Отговори ›
 • Jamessoals
  a <a href= http://modafinilneo.com >buy modafinil</a> sharp http://modafinilneo.com alone f <a href= http://propecianeo.com >propecia online</a> walked http://propecianeo.com other r <a href= http://cialisneo.com >buy cialis</a> said [url=http://cialisneo.com]buy cialis[/url]
  Отговори ›
 • JamesProli
  m <a href= http://modafinilneo.com >buy modafinil</a> arrived http://modafinilneo.com opened
  Отговори ›
 • Jamessoals
  b <a href= http://cialisneo.com >cialis coupon</a> broken [url=http://cialisneo.com]cialis[/url] b <a href= http://levitraneo.com >levitra price</a> before [url=http://levitraneo.com]levitra coupon[/url] d <a href= http://prednisoneneo.com >buy prednisone</a> paid http://prednisoneneo.com down
  Отговори ›
 • DouglasDroto
  v <a href= http://canadianpharmacyneo.com >canadian pharmacy reviews</a> last http://canadianpharmacyneo.com deal c <a href= http://prednisoneneo.com >prednisone online</a> mother http://prednisoneneo.com daughter i <a href= http://modafinilneo.com >modafinil price</a> opened http://modafinilneo.com try
  Отговори ›
 • JamesProli
  e <a href= http://canadianpharmacyneo.com >online pharmacy</a> comfort [url=http://canadianpharmacyneo.com]canadian pharmacy[/url]
  Отговори ›
 • Jamessoals
  e <a href= http://viagraneo.com >generic viagra online</a> save http://viagraneo.com stone k <a href= http://propecianeo.com >buy generic propecia</a> however http://propecianeo.com twice r <a href= http://canadianpharmacyneo.com >online pharmacy</a> proud http://canadianpharmacyneo.com lose
  Отговори ›
 • AnthonyVer
  q <a href= http://canadianpharmacyneo.com >online pharmacy</a> fear [url=http://canadianpharmacyneo.com]canadian pharmacy online[/url]
  Отговори ›
 • JamesProli
  p <a href= http://propecianeo.com >buy propecia online</a> without http://propecianeo.com each
  Отговори ›
 • Charlesoptip
  x <a href= http://prednisoneneo.com >prednisone coupon</a> dreadful [url=http://prednisoneneo.com]buy cheap prednisone[/url]
  Отговори ›
 • Charlesoptip
  d <a href= http://canadianpharmacyneo.com >online pharmacy</a> surely http://canadianpharmacyneo.com nearly
  Отговори ›
 • DouglasDroto
  j <a href= http://cialisneo.com >buy cialis online</a> sometimes http://cialisneo.com occasion f <a href= http://modafinilneo.com >provigil</a> early http://modafinilneo.com somewhat m <a href= http://prednisoneneo.com >buy prednisone</a> got http://prednisoneneo.com minute
  Отговори ›
«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10»