Език & Валута:
BG / BGN
Език
Валута
 • USD
 • EUR
 • BGN
0
Език & Валута:
BG / BGN
Език
Валута
 • USD
 • EUR
 • BGN
 •    
Вижте всички статии

Сливен – екоград на бъдещето

%%HTML_BLOGARTICLETITLE%%

Проблемите в климата и моето виждане

Промените в климата и глобалното затопляне, теми които човечеството отбягва. Всъщност най-големият проблем е неразбирането от страна на хората, че нещо лошо действително се случва и от всички нас зависи да спасим планетата си. Повишаването на температурите през последните години, на което всички сме свидетели, е следствие от изхвърлянето в атмосферата на „парникови газове” (въглероден двуокис, азотен окис, метан и фреони). Тези газове се натрупват в атмосферата и задържат топлината. В резултат Земята не може да се освободи от излишната топлина и това предизвиква затопляне на планетата. Основната причина, която води до освобождаване на парникови газове, е изгарянето на изкопаеми горива – въглища, петрол, природен газ.


Две са сферите, на които трябва да се обърне най-голямо внимание:

 1. Производството на електроенергия;
 2. Производството на горива за автомобили

За алтернативни източници на електроенергия се говори от много време, те са наистина ефективни и приложими и в зависимост от решението – с различни цени. Това са: вятърните електроцентрали, слънчевите фотоволтаици, наносоларите, водните електроцентарали, геотермалната енергия, биомасата.

Производството на биогорива е реално приложимо и противно на мненията на много шофьори не поврежда двигателя. За двигатели с вътрешно горене например, е безпроблемна подмяната на петродизела с биодизел, на бензина с етанол, на пропан-бутана с метан и т.н.

 

Сливен – екоград на бъдещето

След влизането ни в Европейския съюз, трябва да се гордеем, че Европа активно се бори срещу промените в климата и за спиране изчерпването на природните ресурси. В бъдеще енергийното търсене и предлагане трябва да разчита в много по-голяма степен на ВЕИ и енергоефективни методи. Но все пак, като че ли най-важната задача си остава да бъдат убедени потребителите и управляващите в предимствата на устойчивото енергийно производство и потребление.


В нашата страна има предпоставки за използване на всички видове ВЕИ. По своята средна облачност България е една от най-слънчевите страни в Европа. Особеностите на климата налагат въпросите за максимално използване на слънчевото греене през зимата и защита от него през лятото. Има възможности за изграждане на водни електроцентрали в планинските райони, монтиране на термопомпени инсталации в близост до сградите, а вглеждайки се във ветровата карта на България се вижда, че районът около Сливен е особено подходящ за изграждане на вятърни електроцентрали.


Сливен е малък провинциален град, разположен в подножието на Стара планина, с около 100 хил.жители. В близост до града се намира ПП „Сините камъни”, с уникален релеф и голям брой защитени представители на флората и фауната, които са застрашени и объркани от ранното затопляне и ни карат да се замислим за лесно уязвимата ни природа.


Тъй като в глобален и локален мащаб най-вредната за природата дейност е изпускането на парникови газове, под екоград трябва да се разбира град, който не изпуска вредни емисии. За тази цел трябва да помогне всяко домакинство, правейки дома си максимално енергоефективен.


Това е реално възможно и постижимо, а и не е особено скъпо, имайки се предвид възможностите, които предлагат българските банки съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Кредити Енергийна ефективност предлагат банка ДСК, Обединена Българска Банка, Българска пощенска банка, Булбанк, ПроКредит банк и Райфайзен банк. При всички тях условията са общо взето еднакви и изгодни и предоставят безвъзмездна помощ до 20% от кредита, но не повече от EUR 850.


Най-важното за един екодом е той да е добре изолиран. Когато се разгледат кварталите на Сливен, се вижда, че преобладават панелните жилища. При тези домакинства над 50% от топлоенергията се губи по тръбната мрежа, стените, неуплътнените врати или прозорци. Затова е необходимо да се топлоизолират стените и тръбите, да се уплътнят прозорците и вратите. Това гарантира почти 100%-тово използване на излъчената енергия. Пазарът за изолации вече е особено напреднал, конкуренцията е установила качествени и достъпни марки на пазара. Повечето продукти са сертифицирани и не съдържат вредни вещества.


Идва ред и на самият топлоизточник. Доскоро по-голямата част от града разчиташе на парното или на ТЕЦ-Сливен, който използва въглища. Но след скандалите и високите цени на този тип отопление много от домакинствата се ориентираха към т.нар. локално парно, което представлява добра инвестиция. Въпреки това, от екологична гледна точка, хората понякога горят в печките си неподходящи материи, изпусканите газове са вредни и неприродосъобразни. Затова за домакинствата, които са решили да се топлят на твърдо гориво, идеалният вариант е пиролизен котел, който използва за гориво биомаса. Има много марки, които вършат идеална работа. В зависимост от мощността на котела той има възможност да топли апартамент или къща, както и топла вода за битови нужди.


Производството на ток с помощта на фотоволтаични слънчеви инсталации, е ефективно, макар и засега скъпо решение. Затова за момента то не е подходящо за домакинствата, но е по силите на общината за захранване на уличното осветление. Очаква се скоро да започнат да се изпозват нанотехнологии за производство на електроенергия, те ще бъдат много по-евтини и удобни.

Друг източник на електроенергия, който е особено подходящ за Сливен е използването на вятърни електроцентрали. В района край града вече има поставени няколко перки, като в близост до с.Бяла има инсталация, която може да се нарече вятърен мини парк. Такива мини паркове изградени в близост до града могат да захранят необходимия брой домакинства, както и част от околните села. Аргументите на природозащитниците, които по цял свят протестират срещу изграждането на такива централи, защото представляват опасност за птиците, всъщност не са съвсем верни. Вятърните електроцентрали се изграждат в зони с постоянни ветрове, т.е. местатa, където гнездят птиците около Сливен (местност Карандила) са неподходящи за издграждането на такива централи. Установено е, че има много повече пострадали птици, които кацат по опасните неподвижни жици, отколкото такива, които се блъскат във въртяща се перка. Освен това по-новите инсталации имат радар, който засича движеща се птица или предмет в определен радиус, а и повечето перки се въртят с около 10 оборота в минута.

Шумът от турбините е наистина неприятен, у нас нормите за шум са задължителни, затова се прави оценка за шумност още в прединвестиционния проект. Шумът представлява и загуба на енергия, затова ако турбината работи по-тихо, то енергийната й ефективност е по-добра. Като цяло ползите от вятърните електроцентрали за природата са много повече, отколкото вредите.

В близко бъдеще ще има възможност за монтаж на малки ветрогенератори на покрива на сградите, независимо от етажността им, които ще задоволяват потребността от електроенергия за едно семейство.


Сливен е град, в който поне 10 месеца от годината грее слънце. Тук идва ред на един оптимален вариант за отопление и охлаждане, който е изключително удобен, модерен и екологосъобразен – лъчисто подово отопление и охлаждане с помощта на слънчеви колектори със селективно покритие (с възможност за целогодишно ползване). Инсталацията е лесна, прави се успоредно с довършителното строителство и за едно средно домакинство цената е между 4 000 и 10 000лв.в зависимост от изпълнението. Представлява няколко тръбни серпентини, които се залагат на пода и се отвеждат посредством тръбни връзки до покрива или терасата, където са разположени слънчевите колектори. Водата се задвижва с циркулационна помпа за топла вода. Тази система представлява възможност за отопление и охлаждане на жилището, както и целогодишно използване на топла вода в банята. Целогодишна соларна система със селективен колектор за 100 литров бойлер може да се закупи за около 1000лв.и да подсигури топлата вода за битови нужди на едно семейство.


Един добър вариант е термопомпеното отопление. Термопомпата е топлинна машина, която има способност да усвоява естествена топлина с ниска температура на водата, земята, въздуха и други източници. Тази естествена т.нар.нископотенциална топлина, се преобразува от термопомпата в топлина с по-висока температура, която е подходяща за отопление или за затопляне на вода за битови нужди.


Тези варианти могат да се комбинират и преплитат до постигане на оптимално решение за конкретния случай. Например за нуждите от топла вода може да се използва слънчев колектор за лятна употреба, който е свързан с бойлер с две серпентини. А през зимата пиролизен котел, който затопля както отоплителните тела, така и втората серпентина на бойлера. Подобна инсталация за двуетажна къща примерно с два бойлера, два панела и котел струва около 15хил.лв. (материали и монтаж), т.е. размерът на обикновен потребителски кредит. 

Вилната зона край Сливен е разположена в подножието на балкана в източната част на града. Много от вилите разполагат с басейни, има и такива, които са изградени, но не се ползват поради високата цена на необходимата енергия за затопляне на водата. Оптималният вариант за тях са вакуумно-тръбните слънчеви колектори за целогодишно ползване. Те имат безбрй плюсове като: висок коефициент на ефективност (селективно покритие), приложими са за плоски и скатни покриви, издържат на град с диаметър на зърното до 35мм и всякакви атмосферни влияния, не задържат сняг и прах, ефективност при облачно време 150-200W/m2 и др. Монтирането на такъв тип колектори при вили с басейни позволява те да се използват за затопляне на водата в басейните през лятото и отопляване на цялата вила (независимо дали с подово отопление, радиатори, конвектори или и трите) през зимата. За електроуредите може да се използва битова вятърна електроцентрала или регионалната такава.. Какво излиза – едно семейство живеещо в двуетажна вила с двор и басейн може да е на топло и уютно през зимата, да ползва басейна си през лятото, да гледа телевизия, готви, използва интернет, защо не и да напоява градината си в продължение на години с една единствена инвестиция.


Отпадъците са голям проблем за нашата страна. Можем да се поучим от опита на Швеция, например, където боклукът се използва за производство на електро- и топлоенергия. Това се прави и в много други европейски държави, както и в САЩ и Австралия. За България е крайно време да намери решение на този проблем, а както се вижда от световния опит възможностите са много и добри!


Напоследък се заговори за енергоефективна архитектура, при която е възможно за отопление на помещенията да се използва единствено слънчевото греене, без допълнителни отоплителни тела. Залага се на правилното разположение на стените и прозорците и е приложимо, както за новостроящи се сгради, така и за вече построени такива. Необходимо е да се изследва годишната слънчева радиация, която попада върху сградата. Тази радиация се влияе и от наклона на повърхността , върху която попада. Имайки предвид тези и други особености архитектът или проектантът има възможност да състави проект, който предоставя оптимално решение за използване на слънчевата енергия, за охлаждане и климатизиране по естествен път, за използване на вятър, слънце, биомаса или друг източник за производство на електроенергия. 

Друга силно замърсяваща антропогенна дейност е използването на петролни горива в транспорта. Днес всяко петрогориво може да бъде заместено с екологосъобразно такова.


Биодизелът е идеално алтернативно гориво за двигатели работещи с петродизел. Произвежда се от маслодайни култури, като палмово или слънчогледово масло. За България е най-подходящо производството му от рапица. Тези култури имат предимството, че могат да се отглеждат и на пустеещи земи, като се използват за рекултивация на терени например.


Етанолът е заместител на бензина, произвежда се от зърнени култури. Представлява алкохолно-базирано алтернативно гориво, добивано посредством ферментиране и други процеси. Днес той е най-разпространеното биогориво, като най-масови потребители са САЩ и Южна Америка.


Метанът представлява сметищен газ, който се получава вследствие на четири химични фази. Изгарянето му може да се оползотворява енергийно, като ефектът за природата е доказан, дори ако метанът не се използва за гориво. Той е около 21 пъти по-вреден от СО2 и е силно взривоопасен. Оползотворяването му намалява лошите миризми около сметищата. В момента в България най-разпространеното биогориво е именно метанът. До момента има изградени около 40 метанстанции в различни градове (един от тях е Сливен), като се очаква тази година да бъде силна за бранша.

Елица Нанева

Студентка по екология в НБУ, гр. София

Април, 2007г.

За контакти: тел. 0886 84 86 19

 

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
 • RobertLer
  The best fitness tip for building up your arms is to work opposite muscles in opposite sets of each other. The best example would be to work the triceps and then the biceps. Each has the opportunity to rest while the other is being worked. This minimizes your time and maximizes your workout. [url=https://www.acheterviagrafr24.com/]https://www.acheterviagrafr24.com/[/url]
  Отговори ›
«1»