Език & Валута:
BG / BGN
Език
Валута
  • USD
  • EUR
  • BGN
0
Език & Валута:
BG / BGN
Език
Валута
  • USD
  • EUR
  • BGN
  •    
Вижте всички статии

Алтернативни източници на енергия - Вятър

%%HTML_BLOGARTICLETITLE%%

Вятърът носи в себе си огромно количество енергия, дори малка част от която е достатъчна, за да захрани с електричество домовете на всички жители на планетата. По земната повърхност се разпространяват различни по сила и интензивност ветрове. Можем да се възползваме от тази безплатна енергия като я улавяме и преобразуваме в електричество. Всъщност вятърът е един от най-древните източници на енергия за човека (както и водата).

Египтяните може би са били първите, които са ползвали енергия от вятъра, когато са започнали да плават по река Нил през IVв.пр.н.е. Енергията от вятъра започнала да се ползва на суша след създаването на вятърните мелници от древните перси през VIIв. Скоро след това вятърните мелници започват да се използват по цял свят за мелене на зърно, изпомпване на вода, разрязване на дървен строителен материал, както и за осигуряване на механична енергия за различни дейности. До началото на XIXв. вятърните механизми са важен източник на енергия за Европа и единствен енергиен източник за дългите морски пътешествия. Значението им намалява с появата на парната машина и двигателя с вътрешно горене по-късно през същия век.

Конструирани са редица двигатели и машини, които работят със запалено гориво – въглища, петрол, газ.  Високите темпове на добив на тези горива и последващото им горене, водят до отделянето на високо количество въглероден диоксид в атмосферата, което е един от основните фактори за глобалното затопляне.

Вятърна енергия

Вятърът е екологично чист и възобновим източник на енергия. Това е и причината през последните десетилетия да се търсят все по-ефективни начини за улавяне и използване на вятърната енергия за добиване на електричество.  Картографират се местата, където ветровете са постоянни и с подходяща сила. Проектират се различни по вид и размери ветрогенератори. Чрез свързването на въртящ се ротор (перки, монтирани към главина) към електрогенератор, вятърните турбини преобразуват енергията от вятъра, която задвижва ротора, в електроенергия. Съвременни вятърни турбини се изграждат първо в страни като Германия, Дания, Индия, Китай, САЩ, като допълнение към по-традиционните източници на електроенергия, като изгарянето на изкопаеми горива. Днес навсякъде, както и у нас, могат да бъдат видени големи вятърни турбини за производство на ел енергия. Вече всеки, който реши може да се възползва от енергията на вятъра, стига да има подходящо място за монтаж, за да си произведе електричество за собствени нужди. Съществуват малки мощности вятърни турбини, които могат да бъдат инсталирани по единично и да бъдат ползвани в бита. 

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари