Филтри

КАТЕГОРИИ

 

Слънцето - неизчерпаем източник на енергия

Дата: 12 Апр 2020

Количеството енергия, достигащо от Слънцето до земната повърхност всеки ден е огромно. Ако го сравним с количеството енергия съхранявана във всики резерви от въгллища, нефт и природен газ на Земята, то такъв обем енергия от Слънцето достига до нас само за около 20дни.

Съществуват два метода за използване на слънчевата енергия от човека - чрез активни и пасивни слънчеви системи. Активните слънчеви системи ефективно преобразуват слънчевото греене с помощта на допълнителни съоражения и инсталации - слънчеви колектори или фотоволтаични панели. Докато пасивните слънчеви системи преобразуват слънчевото греене директно като използват слънчевата топлина за загряване на въздуха, или на акумулиращ елемент от сграда без допълнителни съоражения. В много случаи прилагаме такъв метод за пасивно използване на слънчевата енергия без да си даваме сметка за това, например когато остъклим терасите си.

Слънчевата енергия може да бъде използвана в селското стопанство по редица начини, спестявайки пари, увеличавайки самостоятелността и намалявайки замърсяването. Един от най-ефективните начини за ползване на слънчевата енергия е за директно затопляне на вода - чрез т.нар. слънчеви колектори свързани с бойлер за топла вода.

слънчев колектор за топла вода

Фотоволтаиците използват фотоните от слънчевата светлина, за да произвеждат електроенергия. Освен в населените места, енергия добита по този начин е много удобно да се използва в отдалечени места. Фотоволтаиците могат да захранват различни селксостопански операции, отдалечени от електропреносната мрежа водни помпи, осветителни тела, системи за виодеонаблюдение, електрически огради и т.н. В много от тези случаи поставянето на фотоволтаични панели е икономически по-целесъобразно, отколкото удължаването на електропроводи.

Съществуват най-различни видове соларни системи. Микросоларните системи, например, се състоят само от един или два соларни панела и микро инвертор. Автономните соларни системи освен соларни панели и автономен инвертор, притежават и акумулаторен блок, в който съхраняват произведената от фотоволтаичните панели енергия. По този начин енергията може да се използва по-късно, независимо от наличието на слънчева светлина. Мрежовите соларни системи се състоят от минимум 10 панела (до неограничен брой) и от инвертори, които са сертифицирани за присъединяване към мрежата. Свързани по този начин тези мрежи от фотоволтаици представляват електроцентрали - те не съхраняват произведената енергия, а я подават диркетно към електропреносната мрежа и/или към най-близките консуматори.

Слънчева електроцентрала в Португалия

Един от най-лесните начини за използване на слънчевата енергия е да се направят или да се обновят сгради и стопански постройки, в които да се използва естествената дневна светлина, вместо електрическата. Слънчевата енергия също така би могла да се ползва и за отопление, както е споменато по-горе, чрез изграждане на акумулиращи елементи или цели стени от южните страни на сградите, пример за такава стена е стената тип Тромб-Мишел.

Слънчевата енергия се използва все по-широко като възобновяем и екологично чист източник на енергия за домакинствата. В световен мащаб слъневата енергия добива все по-голяма популярност, което се доказва от нарастващото изграждане на фотоволтаични електроцентрали. В дома, всеки от нас, може да демонстрира уважението си към околната среда и едновременно с това спести някой лев. Поставянето на слънчев колектор с бойлер за битови нужди, е природо и икономически съобразно. Такъв тип система се изплаща за между 3 до 5 години, като след това дарява с практически безплатна топла вода домакинството ни.

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
  • Все още няма коментари
Върни До Горе