Език & Валута:
BG / BGN
Език
Валута
  • USD
  • EUR
  • BGN
0
Език & Валута:
BG / BGN
Език
Валута
  • USD
  • EUR
  • BGN
  •    

След продължили 5 години изследвания на екип от европейски учени, термокерамичните покрития с “Low-e” компонента оправдават очакванията за повишаване на енергийната ефективност

Дата: 2012-03-12

Енергийно ефективен дом

В международния научен обмен (*) бяха публикувани резултатите от изследвания, посветени на новата генерация термокерамични покрития с Low-e компонента (**). Те са предназначени за вътрешно нанасяне по стени и тавани в помещенията и заместват традиционните латексни бои и тапетите. Основната им функция е да намалят топлинните загуби през ограждащите конструкции, като едновременно с това ограничат риска от поява на конденз и мухъл по техните повърхности. Термокерамичните покрития с Low-e компонента (за по-кратко Low-e  термопокрития), представляват вододисперсионни разтвори от чист акрил и изолационен агент от вакуумни керамични микрокапсули. За разлика от класическите термокерамични покрития, в състава си те допълнително съдържат специални вещества, които активно рефлектират обратно в помещението инфрачервените топлинни лъчи, излъчвани от отоплителните уреди. Принципът на действие е аналогичен на популярните термо-стъклопакети с К-стъкла – те доказано рязко намаляват топлинните загуби през прозрачните части, топли са при допир и не позволяват отлагането на конденз.

Експерименталните работи са извършени в няколко жилищни сгради с еднаква планировка, но различна конструкция.  Най-интересни са резултатите за сграда с масивна конструкция на стените и таваните, тип, специфичен за повечето сгради в България.

След нанасяне на Low-e термопокритие по стените на помещение в сграда с масивна конструкция по време на изследванията се констатира подобрение на микроклимата и енергийната ефективност в следните насоки:

- в сгради, които се обитават постоянно, разходите за отопление за целия зимен период намаляват със средно 8 %. При сгради с централизирано топлоподаване и относително постоянна температура намалението е 6,5%, а при тези, при които отоплението работи в режим “включване-изключване” – 9,6 %;

- в сгради, които се обитават епизодично – главно през weekend-a и по време на празници (вилни сгради), разходите за същия период намаляват с 14 %.

От съществено значение при този тип обитаване е осезаемото съкращаване на времето , необходимо за постигане на оптимални за обитаване параметри на микроклимата – средно с половин час по малко ( 7 % );

- рискът за поява на конденз и мухъл, характерен за помещенията, отоплявани в режим “включване-изключване” или обитавани епизодично, вече е напълно елиминиран след нанасяне на Low-e термопокритие. За това свидетелствуват измерените по-високи повърхностни температури на стените и тавана, значително над температурата на оросяване, при която е възможна появата на конденз и развитие на мухъл;

- подобрява се комфортът на обитаване в две насоки. От една страна стенните и таванна повърхности стават по-топли и не “теглят”, т.е. от тях не вее хлад. От друга, по-голямо количество топлинни лъчи попадат върху обитателите и по този начин субективното усещане за топлина и комфорт се постига по-бързо и при по-ниска температура на въздуха в помещението (резултати от специфичния тест “пробно тяло”).


Резултатите от продължилите 5 години тестове доказаха, че Low-e термопокритията осезаемо превъзхождат термокерамичните покрития от класически тип, от които произхождат. Те притежават фиксирана стойност за степента на топлинно (инфрачервено) излъчване “е” – най-често в диапазона 0,4-0,6, а за най-добрите образци - около 0,3. Това позволява да се изчисли точно термичното съпротивление на топлопредаване на вътрешните стенни и таванна повърхности, като резултантната стойност (около 0,4) е до 3 пъти по-висока от фиксираната в нормативите (0,13).

Разсеяха се страховете на голяма част от специалистите, че повишената стойност на повърхностното термично съпротивление ще доведе до ниска контактна температура въздух-стена и въздух-таван и това ще понижи ефективността срещу появата на конденз и мухъл. Независимо от по-ниските стойности на замерената контактна температура в сравнение с термопокритията от класически тип, тя се задържа винаги достатъчно високо над температурата на оросяване дори и при 75 % влажност на въздуха. Продължителните тестове показаха равностойна ефективност на класическия продукт и новите Low-e термопокрития срещу конденз и мухъл при осезаемо по-висок принос на последните за намаляване на толинните загуби.

(*) Статията  е по материали  от изследванията на група учени, под редакцията  на  проф. Хамершмидт.
(**) На българския пазар се предлагат 2 вида термокерамични покрития с Low-e компонента – ТермоМакс Плюс на немския производител ТермоМакс и СуперШилд Интериор – на Термошилд. Последният продукт е тестван по време на цикъла експерименти, осъщeствени от изследователския екип.


Темпо, темпо, боядисвай!