Език & Валута:
BG / BGN
Език
Валута
  • USD
  • EUR
  • BGN
0
Език & Валута:
BG / BGN
Език
Валута
  • USD
  • EUR
  • BGN
  •    

Енергоефективни решения за отопление

Дата: 2012-06-25

 

Знаете ли, че при получаване на енергията, използвана в едно нормално домакинство се получават до два пъти повече парникови газове в сравнение с обикновен автомобил?

Сградният сектор е отговорен за около 40% от общото енергийно потребление, а най-голяма част от това потребление е за поддържането на подходящ вътрешен климат чрез отопление, охлаждане и вентилация. Изчислено е, че около една трета от това енергийно потребление може да бъде елиминирано чрез ползването на вече съществуващи иновативни технологии с бързо възвръщане на вложените средства. Този потенциал за спестяване може да бъде постигнат с интегрирано оптимизиране на сградната архитектура, топлинна изолация и различни ефективни ОВК системи – енергоефективни отоплителни и охладителни инсталации; рекуперативни вентилационни системи; системи, позволяващи интегрирането на ВЕИ в сградите; термостати за контрол на температурата в помещението; интелигентни системи за следене ползването на електроенергия и др.

Потреблението на енергия трябва да бъде сведено до минимум, всички услуги нужни за една сграда трябва да бъдат предоставяни по устойчив и природосъобразен начин, за да се осигури добър вътрешен климат и здравословни условия за обитателите при ниски разходи.

Директива 2010/31/ЕО (преработената версия на Директивата относно енергийните характеристики на сградите) изисква от всички страни членки на ЕС да гарантират, че от 31 декември 2020г. всички нови сгради в определената страна са с близко до нулево нетно потребление на енергия. За заетите или притежавани от публични органи нови сгради срокът е от 31 декември 2018 г. Това изисква пълна промяна в мисленето и проектирането на сгради и сградни системи.

Благодарение на интензивното развитие на сектора, много иновативни технологии вече са навлезли на пазара и правят тези изисквания възможни. Един вид енергоефективна ОВК система е ползването на подови, таванни или стенни лъчисти системи за площно отопление и охлаждане. Подобни системи могат да бъдат “водни” или електрически с дълговълнови инфрачервени лъчи.

Ниският разход на енергия в първия случай, при “водни”-те системи, се постига чрез поддържане на средна работна температура на водата (18–28°C), близка до желаната температура в помещението. Това увеличава ефективността на топлоизточници като термопомпи и позволява ползването на възобновяема енергия и безплатни източници за охлаждане като земята под сградата.

Другият вид система - инфрачервените отоплителните системи работещи с ел. енергия (така наречeните нанофолиа или инфрачервени панели базирани на иновативната система с карбонови нишки) консумират много малко електроенергия и същевремнно са благоприятни за човешкото тяло. Когато топлинният източник излъчва лъчиста топлина като в този случай, всички твърди предмети (стени, под, таван, мебели и  хора) се затоплят директно, без да е необходимо въздухът да е повишил температурата си преди това. Повърхностите и вещите акумулират топлината  и отново я отдават в пространството. Това позволява системите да бъдат проектирани с нисък разход на електроенергия и така 900 вата стават достатъчни за отопляване на 20-22 м2 помещение с височина 2.40 м.

„Пестим енергия” ООД предлага различни енергоефективни решения, като според изискването на конкретния случай това може да е използването на слънчева енергия, термопомпи, оползотворяване на биомаса (напр. пелетни камини), вентилационни системи с оползотворяване на отпадната топлина и др. Предлагаме икономични инфрачервени ел. радиатори, нанофолиа (подово или стенно инфрачервено ел. отопление), както и термобои.

Един от най-новите ни продукти са инфрачервените отоплителни панели InfraHEAT. Този продукт заинтригува веднага с множеството си предимства: изключително нисък разход на електроенергия, здравословен ефект върху човешкото тяло, красив дизайн, дебелина само 2 см, лесно монтиране на таван или стена, ниска цена. 

Инфрачервените панели InfraHEAT са базирани на технология с една от най-високите ефективности в бранша основаваща се на панел от въглероден графит полиимид. Сърцето на инфрачервените панели се състои от специално проектирано за целта платно от въглеродни влакна, което е вградено чрез изолационен пласт между двете външни алуминиеви плочи. Тази тъкан от въглеродни влакна превръща абсорбираната ел. енергия в инфрачервени лъчи. Изключително важно тук е какъв процент от генерираната топлина е инфрачервено лъчение. Колкото по-висок процент са генерираните инфрачервени вълни, толкова по-ефективно е инфрачервеното отопление. В лабораторни условия е доказано, че инфрачервените панели InfraHEAT произвеждат над 93% инфрачервени вълни и около 7% конвективна енергия. Новоразработената технология с рефлектор гарантира, че при инфрачервените панели InfraHEAT 100% от инфрачервеното излъчване бива доставяно към предната част на панела. Така на практика няма никаква загуба на енергия.

Това, което е особено полезно за крайния потребител, е че при инфрачервеното отопление лъчите са равномерни, здравословни и екологично чисти. Инфрачервените лъчисти системи работят на принципа на слънцето - равномерно и във всички посоки, като използват инфрачервения спектър, в чийто диапазон излъчва и огромният естествен енергиен източник.

Когато инфрачервеният отоплител излъчва лъчиста топлина, всички твърди предмети (стени, под, таван, мебели и  хора) се затоплят директно, без да е необходимо въздухът да е повишил температурата си преди това. Повърхностите и вещите акумулират топлината  и отново я отдават в пространството.

Въздухът остава почти неподвижен - няма завихряне на прах и микроби. Освен това въздухът не се изсушава, непрякото му нагряване позволява да се поддържа нужното ниво на кислород и влага в помещението. Така микроклиматът е здравословен и природосъобразен.

Стените винаги са малко по-топли от въздуха и не се образуват кондензни плесени. Няма шум или други дразнещи фактори, няма нужда от поддръжка. Температурните разлики в помещението, характерни за класическите отоплителни системи, значително намаляват, с което изчезва ефектът “студени крака - топла глава”. С инфрачервените панели могат да бъдат достигнати до 45% икономия на енергия поради липсата на работа по инерция при включване и възможността за зоново отопление - лъчистите уреди топлят ефективно само там, където е нужно.

Друг вариант на този вид отопление са инфрачервените нанофолиа – отново базирани на карбонови нишки, фолиата се поставят в пода или стените(под паркета, зад гипсокартона на стените и др.). Комбинирани с подходящ термостат, този вид системи отново създава приятен вътрешен климат с нисък разход на електроенергия и здравословен ефект върху хората.

Поради начина си на работа (затопляне първо на стени, под, таван), при инфрачереното отопление е важно да има добра изолация на помещението, за да не изтича топлината навън. В случаи когато сградата няма добра изолация, а клиентът желае бързо и ефективно решение, предлагаме различни иновативни продукти като изолационни термобои, отразяващи фолиа за стъкла, тапети, които връщат топлинните лъчи обратно в помещението и др. Те ограничават риска от конденз и мухъл  и осигуряват от 8 до 10% намаление на разходите за отопление.

Като продукт, ТермоПокритията (т.нар. термобои СуперШилд) излизат на пазара преди двайсетина години, първоначално от разработка на НАСА. Представляват течен дисперсионен разтвор от чиста акрилна смола, около 50% керамични вакуумни микрокапсули и специални добавки. Положени по съответната технология като последен завършващ слой, след изсъхване вакуумните капсулки формират дълготраен декоративен и изолационен слой със следните качества:

  • Формира се топла стенна повърхност.  В режим на отопление гарантира 3 -  4 оС  по-висока температурана стенните и таванни повърхности в помещенията в сравнение с традиционните декоративни материали. Обработените с термокерамични покрития стени са топли при допир и не създават усещането за хлад в близост до тях (не “теглят”).
  • Предотвратява се появата на кондензна влага и мухъл.  Повърхностната стенна и таванна температури са близки до температурата на прилежащия въздух, винаги по-високи от температурата на оросяване. Антикондензните и противоплесенни свойства имат траен характер и не намаляват в течение на времето.
  • Енергоспестяващ ефект.  Малката разлика между температурите на стенната повърхност и прилежащия въздух обуславя ниска плътност на топлинния поток през съответната ограждаща конструкция, вследствие на което топлинните загуби през нея намаляват от 8 до 15%.