Език & Валута:
BG / BGN
Език
Валута
  • USD
  • EUR
  • BGN
0
Език & Валута:
BG / BGN
Език
Валута
  • USD
  • EUR
  • BGN
  •    

Парк от вятърни централи в открито море Gemini: невидимият източник на възобновяема енергия

Дата: 2014-07-26

 

Паркът от вятърни централи в открито море Gemini ще бъде един от най-големите ветрени паркове в света по размери и производство на възобновяема енергия. Строи се в Северно море, на 85 км на север от Гронинген, Холандия – местоположение със силни и постоянни ветрове, което не се вижда от сушата.

 

Вятърен парк Gemini

Парк от вятърни централи в открито море Gemini: 64 кв.км

 

Gemini ще доставя възобновяема ел. енергия на около 785,000 домакинства (около 1,540,000 жители) и ще намали СО2 емисиите на Холандия с около 1.25 милиона тона на година. По този начин Gemini ще направи значителен принос към енергийната независимост и целите за устойчивост на Холандия и Европа.

В момента, това е една от най-продуктивните вятърни централи в света благодарение на иновативната технология на вятърните турбини и на отличните условия в морето. Gemini ще има мощност от 600 MW и ще произвежда средно 2.6 TWh възобновяема енергия.

Цетралата е уникална също така по подготовката и строежа си. Gemini е най-големият ВЕИ проект в света с финансиране на базата на очаквани приходи от обекта.

Прочете повече за проекта на сайта на Gemini.