Език & Валута:
BG / BGN
Език
Валута
  • USD
  • EUR
  • BGN
0
Език & Валута:
BG / BGN
Език
Валута
  • USD
  • EUR
  • BGN
  •    

Вентилацията - важен фактор срещу появата на мухъл

Дата: 2015-02-27

 

Вентилацията - важен фактор срещу появата на мухъл

 

Намираме се в период на рязка смяна на времето, съответно на температурата, налягането и влажността на въздуха. Същевременно се намираме в разгара на отоплителния сезон. Това се отразява на микроклимата в помещенията, от гледна точка на риска от прекомерно изстиване на стените или висока влажност в тях.

Външните стени прекомерно изстиват и впоследствие трудно се загряват. Резултатът е формиране на студени зони, поява на конденз, а впоследствие и на мухъл. За да се избегне това е необходимо насочване на отоплението така, че към вътрешните повърхности на външните стени да се насочи достатъчен топлинен поток. Особено важно е топлият въздух да достига прозорците и балконските врати, тъй като те са най-застрашени от конденз.

Вентилацията на помещенията е важен фактор за избягване на прекомерната влага. Нейна цел е постигането на оптимална влажност от 50-60%, както и приток на свеж въздух. В помещението е добре да се постави освен термометър и влагомер. Вентилацията трябва да се съчетава с проветряване през отваряемите части на прозорците и балконските врати и извеждане на изпаренията и влагата, най-вече от кухнята и банята, чрез изсмукваща вентилация. За да няма големи топлинни загуби, е необходимо да се спазва принципа – проветряване за кратко (5-10 мин.), с широко отворени прозорци, няколко пъти дневно.

 

Срещу мухъл

Изолирането на помещенията помага за постигнето на търсения комфорт. Колкото е по-добра изолацията, толкова по-слабо е изстиването на стените. Правилното разположение на основната топлоизолация е от външната страна, така че максимално дълго да се съхрани натрупаната през лятото топлина в масивната стенна конструкция. Вътрешна изолация е необходима само дотолкова, че да реагира на пулсациите в температурата на вътрешния въздух, когато отоплението работи в режим включване – изключване. Такъв режим се постига с отоплители уреди като калорифери, конвектори, климатици и други, които постигат определена средна температурата, и се включват, и изключват автоматично.

 

Изолация

 

Трябва да се подчертае, че по-голямата топлоизолация на външните стени не е достатъчна за постигане на по-добър топлинен комфорт. Тя следва да е съобразена с топлоизолационната способност на прозорците, които заемат над 50% от площта на фасадата. Ето защо обикновеният двуслоен стъклопакет не е достатъчен, за да постигне висока топлоизолация на прозорците, с близко до това на стените термично съпротивление. За разлика от стените, където с увеличаването на дебелината на топлоизолацията се увеличава пропорционално и изолационния ефект, при прозорците и балконските врати този подход е невъзможен. Решението на проблема в този случай е монтирането на стъкла с нискоизлъчващи (Low-e) покрития, популярни като К-стъкла. Те драстично понижават излъчването на топлината към околната среда, увеличават почти двойно термичното съпротивление на стъклопакета и правят топла вътрешната му повърхност, като по този начин значително редуцират риска от коденз.

Влагането на този тип стъкла в стъклопакета до голяма степен увеличава стойността на изолационния ефект. Много често необходимостта от употребата на подобни стъклопакети се пренебрегва, било то поради незнание, по икономически или други причини.

Предпазващи стъкла отразяват ултравиолетовите лъчи.

 

Когато е налице изменение на температурата на въздуха в помещенията, следствие променливо отопление, особено важно е каква е контактната температура на въздуха с тази на стените или мебелите. Тя не бива да бъде по-ниска от температурата на оросяване, в противен случай се появява конденз, а впоследствие и мухъл.

До известна степен, появата на конденз би могла да се избегне с употребата на нискоемисионни стъкла. Но това невинаги е достатъчно. При стените, компенсацията на температурната разлика зависи от общото термично съпротивление на стенната конструкция.

Едно успешно решение, ограничаващо появата на конденз и мухъл, е нанасянето върху вътрешните стени на така нар. термокерамични покрития (бои). За постигане на оптимален ефект, термокерамичните покрития следва да се нанасят като последен (финишен) слой, и то най-вече върху вътрешните повърхности на външните стени, и зад корпусни и други мебели с голям размер.

 

Термокерамични покрития

 

За да се осигури добра циркулация на въздуха зад мебелите, е необходимо разстоянието между тях и стените да е поне 10 см.

 

ТермоШилд

Термокерамичните покрития, на различните производители, осигуряват температурно надвишение ΔT↑, вариращо в диапазона от 3 до 3,8°С . Tемпературното надвишение e стандартен показател за покрития с антикондензни и противоплесенни функции. Той определя, каква по-висока температура поддържа съответното покритие в сравнение със стандартна интериорна боя.

 

Термокерамични покрития

Микротермография на стена, с нанесено термокерамично покритие (увеличение 200 пъти) - горе, сравнена с обикновена латексна боя.

При температура от 20°С на вътрешния въздух в помещението, средната температура на стената с термокерамично покритие е 17,5°С.

Измерената средна температура на стена, с нанесена върху нея само обикновена латексна боя, е 14,3°С.

Виждащите се при увеличението керамични микрокапсули (горе) формират повърхност, благодарение на която инфрачервените лъчи активно рефлектират обратно към помещението.